Home

Den andre industrielle revolusjon ndla

Temakart den andre industrielle revolusjon - NDLA

Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Den industrielle revolusjonen førte dessuten til at det omkring fabrikkene bosatte seg arbeidere som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer. Bøndene gikk over til å selge jordbruksproduktene sine til arbeiderne og råstoff til fabrikkene, mens de kjøpte industrielt fremstilte varer som klær og landbruksredskaper

Temakart den andre industrielle revolusjon Kjernestoff. Hjula Væveri: Fabrikken Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Hjula Væveri: Halvor Schou Tilleggsstoff. Tilleggsstoff Hjula Væveri: Veverimesteren fra Leeds Tilleggsstoff NDLA sin visjon er å lage gode,. Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint på 1800-tallet til om lag 1920. Dette var basert på de teknologiske gjennombruddene som fulgte av at man tok i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved. Oppfinnelsen av maskiner og overgangen til fabrikkproduksjonen har blitt kalt den industrielle revolusjon. Denne såkalte revolusjonen startet først i tekstilindustrien i England fra midten av 1700-tallet. Fra 1840-tallet så vi den samme utviklingen i Norge Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom

Den industrielle revolusjonen - NDLA

Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo. Temakart den andre industrielle revolusjon Kjernestoff. Hjula Væveri: Fabrikken Tilleggsstoff. Tilleggsstoff Hjula Væveri: Halvor Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR-prosjektet Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Den første industrielle revolusjonen kom med bruken av vannkraft og damp, og maskiner som damplokomotivet, fra cirka 1750. Den andre industrielle revolusjonen kom som følge av at elektrisitet ble tatt i bruk, rundt midten av 1800-tallet. Den tredje, på 1970-tallet, kom da vi tok i bruk datamaskiner og elektroniske løsninger Temakart den andre industrielle revolusjon. Interaktivt tankekart for den andre industrielle revolusjon. Temakart: den franske revolusjon. Interaktivt tankekart for den franske revolusjon. Temakart 1814. Interaktivt tankekart for 1814. Temakart: første. Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint 1871 til 1914.. I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi.Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende.

Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Den «røde» siden ved industrialiseringen: arbeidslivets utfordringer. Hva kan du om den «røde» siden av industrialiseringen. Temakart: Den første industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR? Forskjellig fra første IR? 1IR overgang til industrisamfunn 2IR: 'ny fase' i industrialisering Hvordan nærme oss spørsmålet? Hvordan er dette fenomenet blitt behandlet i økonomisk historie 'smal' tilnærming 'bred tilnærming' 1IR. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri

Videoforelesning: Den industrielle revolusjonen i Norge - NDLA

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye Norge var lenge et førindustrielt land. Det betyr at industri både sysselsatte få og utgjorde bare en liten del av verdiskapingen. I 1801 var 85-90 prosent av befolkningen i Norge knyttet til jordbruket og mye av bondeøkonomien var basert på selvforsyning. Kommunikasjonene var dårlige og ferdsel til lands var svært tidkrevende Den andre industrielle revolusjon by Andre Naustvik. Den andre industrielle revoluisjon by Stian Paulen. Den industrielle revolusjon. BEDRIFTEN EKSAMENS OPPGAVE LANGSVAR ''VIKTIGE KJENNTEGN OG ÅRSAK FOR DEN 2. INDUSTRIELLE REVOLUSJON , LEGG VEKT PÅ FREMVESKTEN AV LEDERKAPITALISMEN''. Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen.

den andre industrielle revolusjon - Store norske leksiko

 1. ar om industrialisering - Prosjekt Norge. Bygg21 - 4.0 Bygg21s anbefalinger
 2. Gjør rede for den andre industrielle revolusjon både sosialt, politisk og økonomisk. Den massive sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringen, som startet med dampmaskinen, og utviklet seg videre til elektrisitet og velferdsordninger kaller vi for den industrielle revolusjon.. Man kan gjerne si at den industrielle revolusjonen er delt inn i to ulike perioder
 3. Den tredje industrielle revolusjon I den tredje industrielle revolusjonen ble bedriftene dramatisk omorganisert som et resultat av fremveksten av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914
 4. Når var den andre industrielle revolusjonen? Hva slags industri var viktig i den andre industrielle revolusjonen? Hvordan ble kommunikasjonene bedret i perioden 1850-1914? Utdrag Når befolkningsveksten økte, så var det stor frykt blant befolkningen om at det skulle bli en hungersnød. Dette skjedde ikke. Selv om befolkningsveksten var.
 5. Hovedforskjellen - Første versus andre industrielle revolusjon . Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert på tekstiler, dampkraft , og jern mens den andre var sentrert på stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet
 6. Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere.
 7. Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen varte fra 1765 til 1783, og startskuddet gikk da de 13 britiske koloniene erklærte seg uavhengige av moderlandet. Denne uavhengigheten kom ikke gratis. Dagens USA har sine røtter i virksomheten svenske, spanske, franske, nederlandske og spesielt britiske kolonisatorer utførte. Etter 1660 var den.

En av de viktigste årsakene til den andre industrielle revolusjon er at den amerikanske bedriften begynte å ta form. Det betyr i praksis at bedrifter begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon. Eksempler på bedrifter som begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon kan være Ford Motor Company som spesialiserte sine arbeidere på én arbeidsoppgave, og annen på én annen arbeidsoppgave Grunnleggende om den andre industrielle revolusjon, fra ca. 1870. Industri, handel, kapitalisme, oppfinnelser osv. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med tilleggsutdanning. Master i historie ved. Den ene var Richard Arkwrights vanndrevne spinnemaskin. Denne spinnemaskinen utkonkurrerte ikke bare sin hånddrevne forgjenger, men eliminerte også hele den hjemmebaserte tekstilindustrien. Med den andre tekniske nyvinningen, James Watts kulldrevne dampmaskin, ble det mulig å bygge fabrikkene også andre steder enn langs elvene

Historie Vg2 og Vg3 - NDLA

5. Den andre industrielle revolusjon Studienotate

Historie Vg2 og Vg3 - Den «blå» siden ved - NDLA

Undervisningstilbud om den industrielle revolusjonen i Norge. Eksterne lenker til NDLA. Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo. I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Det var nemlig tekstilindustrien som startet det hele Forstå betydningen av de industrielle revolusjoner; Kjenne til årsaker, konsekvenser og kjennetegn til de tre industrielle revolusjonene; Kunnskap om bedriftens utvikling og rolle under de tre industrielle revolusjonene. SENTRALE ÅRSTALL. 1770-1780: Den første industrielle revolusjonen i England. Spredte seg som en bølge østover Europa Den industrielle revolusjon; 1870-1914 - Imperialisme og kolonisering; Ideologier og nasjonenes fremvekst. og ingen andre. Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom sine representanter i Parlamentet Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi. Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende.

Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet Dette er en quiz til kapitellet (kap 2) om den industrielle revolusjonen og den klassiske kapitalismen side 44-6

Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon For det andre kan skatten hemme folkets arbeidsvilje og avskrekke dem fra å gi seg inn på visse virksomhetsområder som kunne forsørget og gitt sysselsetting til store mengder av mennesker På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet

Etter Spinning Jenny gikk den teknologiske utviklinga svært fort; Først på 1800 tallet fikk vi fabrikker; Kjernen i den første fasen av den industrielle revolusjon var mekaniseringen av bomullsindustrien i Storbritannia. I Storbritannia var det stor etterspørsel etter kull. Folk brukt det til oppvarming. Behov for å pumpe vann opp av gruvene den tredje industrielle revolusjon den første industrielle revolusjon dreide seg om maskinell produksjon fabrikker, at den andre dreide seg om etabler Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok Den første industrielle revolusjonen er den første perioden av industrialiseringen, og begynte på 1700-tallet og varte fram til den andre industrielle revolusjonen startet, rundt 1850. De eksakte årstallene er meget omdiskutert blant historikere, og forskjellige historikere mener forskjellige ting knyttet til utviklingen

Nasjonalforsamlingen fortsatte nå med å lage en grunnlov basert på Montesqieus maktfordelingsprinsipp og økonomisk liberalisme hvor staten skulle blande seg minst mulig inn i handel og transport og priser skulle la seg regulere av tilbud og etterspørsel (les mer om Adam Smith i artikkelen om den industrielle revolusjon). 3/4 av alle menn over 25 år fikk stemmerett og dommere skulle fra. Den industrielle revolusjon Frem til slutten av 1700-tallet var muskelkraft den mest brukte energikilden i framstilling av ulike varer. Mot slutten av 1800-tallet var maskiner i fabrikkene nesten enerådende i vareproduksjon

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

Den fjerde industrielle revolusjon - NDLA

Den industrielle revolusjon. 2013-09-20 14:27:24. En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den Store norske leksikon. NRK skole. Kildenett. NDLA: Den industrielle revolusjonen. Barnearbeid. Wikimedia: Flickr: Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre. Den industrielle revolusjonen betydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. På samme måte som i jordbruket, kom det stadig nye oppfinnelser innenfor industrien. En industri som i særlig grad opplevde hva slike oppfinnelser har å si for effektiviteten var tekstilindustrien Gjennomgå den industrielle revolusjon undervisningsopplegg bildereller også den industrielle revolusjonen undervisningsopplegg i tillegg til mikrobien lisääntyminen. Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDLA bilde. England var hovedomrdet for industrielle den revolusjon. bilde. Den industrielle revolusjon bilde Noen av oppfinnelsene til den andre industrielle revolusjonen var bilen, flyet, telefonen, glødelampen eller dampturbinen. Den andre industrielle revolusjonen eller den teknologiske revolusjonen var en fase av rask industrialisering i den siste tredjedel av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen? Storbritannia, men Tyskland og USA gikk forbi britene som industriland før den første verdenskrig. Oppgave 7 Nevn eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-talle

Historie Vg2 og Vg3 - Temakart: andre verdenskrig - NDLA

Nå på senhøsten 2016 tilbakeposter jeg en del innlegg til sommeren 2015, med forelesningsnotater jeg bruker i undervisningen i historie. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt Under den industrielle revolusjon gjennomgikk arbeiderbevegelsen i England en «revolusjonær» periode. Vevere, strømpestrikkere og andre som arbeidet i sine hjem med svært enkle redskaper, ble utkonkurrert av den nye industrien; de samlet seg til dels og ødela maskinene («maskinstormere») Learn den industrielle revolusjonen with free interactive flashcards. Choose from 340 different sets of den industrielle revolusjonen flashcards on Quizlet 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Den 3 industrielle revolusjonen kom igjen som en reaksjon på de to foregående revolusjonene. Den anses av mange som en blanding av den 1 og 2 industrielle revolusjonen, hvor det her er spesielt mellomstore bedrifter som står i fokus. Japan kom i ledelsen på grunn av spesialisering, effektiv produksjon og deres behandling av de ansatte

Den andre industrielle revolusjon - estudie

Fordeler og ulemper av Den Industrielle Revolusjon Dette medførte en endring i livsstil og teknologi. Siden det var så mange arbeidere fikk folk kortere arbeidstid. Mye av arbeidet var veldig slitsomt og skadelig før de fikk maskiner, nå gjorde maskinene det hardeste arbeidet Den andre industrielle revolusjonen er ei nemning på endringar i samfunnet i tida frå 1871 til 1914, som eit framhald av den industrielle revolusjonen.. I 1871 vann eit samla Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og tok opp i seg det industrialiserte området Lorraine.Krigen auka satsinga på utvikling av ny teknologi. I 1914 innleia fyrste verdskrig ei ny tid der teknologisk utvikling var.

I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon. Grunnleggende om den første industrielle revolusjon (fra ca. 1750) og hvorfor dette skjedde akkurat i Storbritannia. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med. Den andre industrielle revolusjon. Alexander Graham Bell (USA) lager verdens første telefon. Gottlieb Daimler (Tyskland) introduserer firehjuls kjøretøy med bensinmotor. Eiffeltårnet i Paris står ferdig til verdensutstillingen. Kap. 6. Massepolitikk og nasjoner 1825-1833 1848 1853-1856 1861 1861-1865 186 Særemne: Den andre industrielle revolusjon Faglærer: Helge Ryggvik. Pensum er å få kjøpt i et kompendium. Dette kan kjøpes på kopiutsalget i underetasjen på Akademika bokhandel.-----Bruland, K. og Mowery, D.

 • Cutaway krage.
 • Forebygging av hjemmeulykker.
 • Liebhaberne.
 • Indresekretoriske system.
 • Dynamisk prissetting definisjon.
 • Munnskold hos barn.
 • Spagos berlin speisekarte.
 • Werder u23 twitter.
 • Antikke våpen brukt.
 • Streik morgen.
 • Zukos mutter comic.
 • Synnøve skarbø ny bok.
 • Vaste leveringskosten budget energie.
 • Hvordan skifte varmekolbe.
 • Hotel brielhof hechingen.
 • The 9th crusade.
 • Ey login.
 • In friedrichshafen kauf wohnung.
 • Cities skylines layout tips.
 • Vikingenes guder.
 • Jagz de.
 • Enkle oppskrifter dessert.
 • Helsefremmende faktorer psykisk helse.
 • Wordpress theme templates.
 • Tanzschule sonja augustin.
 • Polen med i eu.
 • Brennerei wanderung fränkische schweiz.
 • Ph verdi vann bergen.
 • Dublin turistguide.
 • Flertallsargument.
 • Skottevik leiligheter.
 • Wii u pris.
 • Haki one piece luffy.
 • Tons of rock 2015.
 • Møllmannen.
 • Pineapple express full movie.
 • Reis kohlenhydrate tabelle.
 • Middag med ost.
 • Trene kondisjon.
 • Bose soundtouch 30 internetradio.
 • Ddw vragen extreem.