Home

Tema bacheloroppgave økonomi og administrasjon

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

 1. bacheloroppgave. Karakter: A Oppgaven omhandler lean-filosofien, hovedsaklig rettet mot lagerstyring. Dokumentet er lastet opp etter fullført bachelorgrad i Økonomi og Ad
 2. istrasjon, deltid (BØKLED-F) Forkunnskarav. Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema. Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler: - A. Johannessen,.
 3. istrasjon. Lag bruker. Vi gjør deg oppmerksom på at du ved å opprette bruker hos KarriereDagene samtidig oppretter bruker hos Bindeleddet NTNU. Vennligst fyll ut feltene. 1. verdenskrig Masse fakta om 1. verdenskrig fra årsakene til krigen, selve krigsforløpet og hva som skjedde etter krigens slutt
 4. istrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Studiet inkluderer praktisk arbeid og gir relevant kunnskap om dagsaktuelle problemer

Bacheloroppgave NYTT TEMA. Daniel1991 Innlegg: 2. 16.08.12 10:52. Del. Hei. Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma,. Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning. Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: BØKBAO_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersone Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad; Økonomi og administrasjon - siviløkonom, Dette omfatter drøfting av utvalgte artikler i fagområdet og arbeid med tema som er valgt for bacheloroppgaven. Bacheloroppgave som skrives i grupper på tre studenter

Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering. Unntak: Bachelorprogram ved institutt for språk og litteratur; Se også: Retningslinjer for bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen (gjelder også semesteroppgave) (pdf) Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet. Obligatoriske emne Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner - UiS. Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold Universitetet i Stavanger. Søkefelt Søk. A Studentene skal selv foreslå tema og problemstilling for oppgaven. Forkunnskarav BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring,.

Emne - Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft

Og de aller, aller fleste av dem klarer det helt fint. I 2016 var det faktisk bare 1,78 prosent som fikk karakteren F, og dermed strøk på bacheloroppgaven. Altså ender færre enn to av hundre innleverte bacheloroppgaver med stryk. Har du allerede klart deg gjennom tre år og nådd helt frem til å skrive en bacheloroppgave, er den. Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Relevante tema for oppgaven kan hentes fra studentenes interessefelt, Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon Etikk, samfunnsansvar og bærekraft er et tverrfaglig tema som kan organiseres som egne emner, men som også gjerne kan integreres i de andre og kan eventuelt også inkludere en bacheloroppgave Bacheloroppgave i Prosjektledelse (Økonomi og administrasjon) fra Handelshøyskolen BI. Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster Økonomi og administrasjon. Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Økonomi og administrasjon - Studiets oppbygging . studyprogramme-planner-portlet..loading.. Studieplanbeskrivelse; Studieplan. Studiets oppbygging. Har du tatt relevante emner/utdanning fra andre læresteder, kan du søke innpass

Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra Tema A - Å. Spørsmål og svar og der ser det ut til at det kan bli noe konkurranse på arbeidsmarkedet innenfor økonomi og administrasjon i fremtiden. Les grafen for ditt økonomi og administrasjon bachelorgrad her og mastergrad her. Som du ser sier grafene at det vil være noen flere med utdanning enn det finnes jobber jobber

Tema bacheloroppgave økonomi og administrasjon - ønsker du

Bacheloroppgave økonomi NYTT TEMA. Daniel1991 Innlegg: 2. 19.08.12 11:07. Del. Hei. Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge Alternativ til fordypning og bacheloroppgave for Bachelor i Økonomi og administrasjon og Bachelor i markedsføringsledelse. To valgkurs a' 7,5 sp + Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 15 sp eller Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 15 sp (begge vår). Selvvalgt tema

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Bacheloroppgave - Økonomi - VG Nett Debat

Økonomi og administrasjon - Høgskulen på Vestlande

Økonomisk-administrative fag utdanning

 1. istrasjon Emnekode og navn: ØKO 390 - Bacheloroppgave Vi/jeg samtykker i at oppgaven kan publiseres på internett i fulltekst i Brage, Nords' åpne arkiv Vår/
 2. istrasjonen for trivelig og god service, og spesielt fremheve damene på biblioteket for sitt.
 3. istrasjon ved HiOA, Author: Tone Jelsness, Name: BAcheloroppgave i Økonomi og Ad

Bacheloroppgave - Universitetet i Agde

 1. istrasjon ved Høgskolen i Hedmark, avd. Rena. Temaet som skal skrives om er tilflytting til små samfunn, tatt med utgangspunkt i de to smågrendene Deset og Osen i Åmot kommune. 1.1 Bakgrunn for oppgave
 2. istrasjon. Den generelle bacheloroppgaven genererer et vidt spekter av muligheter, men valget falt på å se på myndighetenes reguleringer av banker og i hvilken grad dette har betydning for finansieringstilgangen for små og mellomstore bedrifter
 3. istrasjon / Program: økonomi og ad
 4. Bacheloroppgave Folkehelse og helsefremmende arbeid. Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Etterlyser tema og problemstillinger. Kristiania Open Archive: Mangfoldsledelse: Inkludering av Bacheloroppgave i Prosjektledelse. DMMH Brage: Ledelse og vennskap i barnehagen: En studie med Ledelse og konflikthåndtering. Bacheloroppgave.
 5. istrasjon, bachelorstudium kull 11-14 Engelsk namn Bachelor of Business Ad
 6. istrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene

3090-nivå (bacheloroppgave) (12) 4000-nivå (master) (7) Demokrati (2) Electoral systems (1) English (6) Internasjonal politisk økonomi (1) Jus (1) Komparative undersøkelser (7) Kvantitativ analyse (1) Legislation (1) Liberal teori (1) Metode (7) miljø- og ressursforvaltning (4 Politisk økonomi er i grenseflata mellom statsvitskap og samfunnsøkonomi. Det handlar om korleis land blir styrt, forholdet mellom marknad og stat, og kva som blir dei økonomiske konsekvensane av ulike typar politikk

Ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitskap er eit spanande og lærerikt studium som gir deg mange valmoglegheiter vidare, både med tanke på utdanning og i arbeidslivet. Studiet passar for deg som er interessert i politikk, organisasjonar og nyheiter, og som likar å diskutere tema som samfunnssikkerheit, sentralisering, konkurranseutsetting og store reformer som politireforma. Bacheloroppgave i BTH 2532 Prosjektledelse 07.06.2012 Side i Forord Dette er en bacheloroppgave som er utarbeidet i forbindelse med studiet BTH 2532 Bacheloroppgave i prosjektledelse Denne oppgaven har vært en del av det tre-årige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, Oslo

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for samfunnsvitenskap. I Sammendrag I dette kapittelet vil vi først innlede oppgavens tema før vi forklarer grunnlaget for vårt valg av problemstilling og dens avgrensninger Bachelorstudiet i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode. For individuelle tilpasninger av utdanningsplanen, ta kontakt med administrasjonen ved HHN Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Magnus Wellmeier Totalt antall sider inkludert forsiden: 27 Molde, 23.05.2011 . Tema og problemstilling internasjonale rankinger innenfor økonomi og levekår Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene Matematikk, natur- og realfag (10) Apply Matematikk, natur- og realfag filter Landskap og samfunn (4) Apply Landskap og samfunn filter Teknologi, sivilingeniør og arkitektur (4) Apply Teknologi, sivilingeniør og arkitektur filter Akvakultur, husdyr- og landbruksfag (3) Apply Akvakultur, husdyr- og landbruksfag filter Økonomi og administrasjon (2) Apply Økonomi og administrasjon filte

Bacheloroppgave - innsida

BACHELOROPPGAVE Hvilke grep, gjennom endring og innovasjon, skal til for å satse på disruptiv teknologi? Steps to succeed when developing disruptive technology. Henning L. Langedal Andreas Ø. Hanekamhaug Bachelor i Økonomi og Administrasjon Administrasjon og ledelse Signe Syrrist 15.05.1 Bacheloroppgave Prosjektledelse 1. ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 - Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen BI, Oslo Studium Økonomi og AdministrasjonDenne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI Økonomi og administrasjon Økonomistyring og finans; Regnskap kan lette arbeidet og gi bedre tid og mer overskudd til å fordype seg i det som er oppgavens tema eller ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har gjennom årene veiledet mange studenter i arbeidet med å skrive bacheloroppgave i sykepleie. Format. Heftet. Karakter A. Bacheloroppgave i Økonomistyring & investeringsanalyse. Tema: Kostnadsanalyse. Relevante teorier: Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC) og LEAN-implementering. Søppelsekk AS opplevde en skummel utvikling i kostnader, som vokste eksponentielt i forhold til inntektene. Vi ønsket å undersøke roten av årsaken og danne en strukturert plan til å motvirke dette i fremtiden Bachelor i økonomi og ledelse gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, regnskap, prosjektledelse, innkjøp eller salg og markedsføring. Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag.

Bachelor i økonomi og administrasjon - oppbygning og

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er treårig, og kvart studieår er inndelt i to semester. I kvart semester tar ein emne tilsvarande 30 studiepoeng. Alle studentar har eit felles opplegg første og andre studieår, med ei avgrensa moglegheit for valfrie emne det andre året 1.1 Tema og problemstilling Tema Å velge tema for en bacheloroppgave i faget prosjektledelse har vært utfordrende, da vi har hatt relativt brede rammer. Dette har medført at vi har valgt mellom flere spennende tema innen fagområdet. Etter vurdering i samarbeid med bedriften, samtale med veileder og oss i mellom, ble vi enige om å fordype. 210035 Bachelor i økonomi og administrasjon (2013 - 2016) emner, som valgfrie emner eller i form av en bacheloroppgave. Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor.€ Et viktig poeng Følgende tema / problemstillinger inngår:. Masteroppgave - Masterstudium i økonomi og administrasjon . Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Alle emner må være gjennomført før oppgaven skal leveres i 4. semester. men du bør i god tid diskutere aktuelle tema med faglærerne og aktuell veileder Mange starter 3 årig studie på BI uten å vite noe som helst om hvordan en Bachelor oppgave skal se ut, hvor stor den skal være og når den må leveres inn. Vi føler med dere! Lite informasjon blir gitt på dette området, både på nett og i forelesningene. Bacheloroppgave er en stor oppgave, som tar for seg mye av det du har lært gjennom de tidligere semestrene

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner

25.4.2014! ! IdaTunhøvdJohansenogKristinaJensen !!! ! Kandidatnummer:!334og!358! Bacheloroppgave!-!økonomi!og!administrasjon! 3! Forord! Denne!bacheloroppgaven!er. Bacheloroppgave eller studentbedrift På 3. året kan man velge mellom å skrive en tradisjonell, teoretisk bacheloroppgave eller å starte studentbedrift. *De som velger profilering i regnskap med ønske om autorisasjon som regnskapsførere må skrive bacheloroppgave med tema innenfor regnskap eller juridiske fag 210035 Bachelor i økonomi og administrasjon (2011 - 2014) Studiestart 16.08.2011 Faglig innhold/læringsutbytte Formålet med Bachelor i økonomi og administrasjon er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta spesialist-, utrednings- og lederoppgaver innenfor de Bachelor i administrasjon og ledelse er et studium med fokus på ferdigheter som du trenger i arbeidslivet, om økonomi og hvordan samfunnet styres. og året avsluttes med fokus på strategisk utvikling og ledelse av organisasjoner. I tillegg skal du skrive bacheloroppgave om et tema du velger selv

administrasjon: * regnskap * Ledelse og nyskaping 3. året bachelor i økonomi og administrasjon 2012/2013 Profilering, i regnskap - med mulighet for autorisasjon Høst Vår Finansregnskap m/årsavslutning - 10 stp Skatterett - 15 stp *Næringsrett - 10 stp Bacheloroppgave m/tema innen regnskap eller jus - 15 stp Regnskapsteori. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et 3-årig studium som tilbys på fulltid og utgjør 180 studiepoeng. og ferdigheter fra de to første årene. I tillegg til profilemner og valgfrie emner, inngår en obligatorisk bacheloroppgave. Bacheloroppgaven (15 studiepoeng) Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet

Ti tips til hvordan du skriver en god bacheloroppgave

Tema som vi har vært igjennom er - strategisk HRM - strategisk kompetansestyring - samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet - endring og arbeidsjuss Jeg skrev bacheloroppgave om bruk av kunstig intelligens (AI) i rekruttering. Rådgiver innen økonomi og administrasjon hos Hjelpemiddelsentralen Bacheloroppgave Studiepoeng 15.00 Forkunnskaper. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene Bacheloroppgave Studiepoeng 15,00 Forkunnskaper. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Aktivitetsbasert Kalkulasjon Helse og Velferd Innleveringsdato: 11.06.2009 Studiested: BI Trondheim Studium: Økonomi og Administrasjon - Økonomistyring og Investeringsanalyse Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebære Jeg studerer økonomi og administrasjon, og skal skrive min hovedoppgave over sommeren, to måneder og mellom 12 000 og 15 000 ord. Nå er det slik at vi har fått en liste med forslagsemner som er ganske mager og uinteressant og jeg søker derfor inspirasjon andre steder. Oppgaven skrives alene og jeg er ganske fri til å velge emne

Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon. Emnekode: KA692 for Kandidatnummer 27 og 31 Forord Bacheloroppgaven er en del av avslutningen av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Overordnet tema for oppgaven var den vertikale kommunikasjonen innen organisasjoner, med fokus på teorien til Gunnar Ekman o Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Magnus Buajordet Bøe Bacheloroppgave Bruk og behandling av taps- og skademeldinger på personlig bekledning og utrustning i Forsvaret. Use and proceedings of loss and injury report for personal clothing and equipment in the Norwegian Defense Bachelor i økonomi og administrasjon 201 Bachelor i Økonomi og administrasjon 13.05.2019 . og av dekkematerialet er lettare og dermed billigare. NTNU i Trondheim er det gjennomført nokre studiar rundt dette tema, der den eine samanlikna kostnadane mellom å bruka sagflis og tekstilduk som dekkemateriale Min bacheloroppgave handlet om å planlegge, installere, og drive et system som tar i bruk Microsoft System Center 2012 sine deler Configuration Manager, Endepoint Protection og Virtual Machine Manager for å sette opp felles administrasjon av en bedrift sitt nettverk Denne artikkelen viser vinnerne av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016. Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og. Praktiske opplysninger, viktige linker og frister, samt rettledning til utarbeidelse av bacheloroppgaver på Høyskolen Kristiania Økonomi og administrasjon Nettbasert gjennomføring

Bacheloroppgave ntnu gjøvik. Bacheloroppgaven. Alle som tar en bachelorgrad ved Institutt for språk og litteratur, skriver en bacheloroppgave innenfor Dersom du fikk ikke bestått og ønsker å skrive en ny oppgave, kan du.. Fransk. - Bacheloroppgave - en mulighet til å fordype seg Bacheloroppgave demens og kommunikasjon Medier og kommunikasjon - OsloMe . Hovedinnholdet på emnet er en skriftlig bacheloroppgave, skrevet med utgangspunkt i et selvvalgt tema, knyttet til et pensum som dels er gitt, dels er selvvalgt ; Kommunikasjonsanalyse: Kommunikasjon og samhandling Oppgaver Emnekode: BØKBAO_1 - Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Våren 2014 Kandidat(er): 217902 15. MÅNED - 2014 Lean er en kompleks metode, det finnes veldig mye detaljert litteratur og forskning om dette tema. Derfor vil beskrivelse være mer generelt og i det omfang det kreves i denn KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

ADM650 Bacheloroppgave (Vår 2020

En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker. Økonomi og administrasjon Salg, service og sikkerhet Vg2 Kurset er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev) Juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde våren 2017. Gjennom faget globalisering høsten 2016 ble jeg bestemt på å skrive en bacheloroppgave knyttet til dette kurset. Tema for oppgaven er valg på bakgrunn av egeninteresse, ved at jeg synes tema er spennende og ikke minst aktuelt BACHELOROPPGAVE, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Trondheim, April 2019 Spesialiseringsretning: Organisasjon og endring Veileder: Synnøve Hitland . 2. Forord Et halvårlig samarbeid mellom Hedvig Dahl-Aabakken, Julianne Strand og Yakathuksha 1.1 Tema og aktualisering. For samfunnssikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning: Erfaring innenfor industri, administrasjon og organisasjonsarbeid. Utdanning og kurs innenfor administrasjon, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsarbeid og tekniske fag. Videre gjelder følgende faglige krav

Dette kan være i økonomi, Du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag, samt ledelse og administrasjon. Siste vårsemester skal det gjennomføres en obligatorisk bacheloroppgave. Vurderingsform. Eksamen er enten basert på avsluttende prøver. Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon Veileder: Synnøve Hitland April 2020 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for økonomi NTNU Handelshøyskolen. 1 Da vi skulle levere inn tema og problemstilling i oktober, hadde vi i utgangspunkte Vår bacheloroppgave tar for seg Norges import fra GSP-land. Dette undersøker vi ved hjelp av den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og intervjuer med aktuelle aktører. Handel og utvikling er et aktuelt tema i dagens stadig mer globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en populær og mye anve Målgruppe: Medarbeidere Tema: Planlegge studiet Studier Tagger: studieplan studiehåndbok øk Her finner du studieplanene for alle studieprogram ved Fakultet for økonomi (ØK) Bacheloroppgave i BIK 65101 29.01.2010. Innholdsfortegnelse. SAMMENDRAG 1.2 TEMA OG AVGRENSET PROBLEMSTILLING (administrasjon/økonomi) og den redaksjonelle linjen. I dette prosjektet var. produsenten i toppen av begge linjene, noe som var uvanlig. I tillegg var

Bacheloroppgave i Prosjektledelse - Daria

Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS I studiet vil dette være et gjennomgående tema i flere av emnene, men særlig i metode med bacheloroppgave (15 stp.). Alle fagene er obligatoriske Er du barnehagelærerstudent og skal skrive bacheloroppgave? Og så vet du ikke helt hvordan du skal gå fram og hvilket tema du skal velge? Da bør du lese denne boka. Åtte forskjellige studenter presenterer her bacheloroppgavene sine. De beskriver kort sin bakgrunn og utgangspunkt før de presenterer selve oppgaven. De utvalgte oppgavene representerer ulike fag- og kunnskapsområder i. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Denne retningen gir deg den allsidige bachelorgraden i økonomi og en valgfri fordypning og en bacheloroppgave innenfor et tema du velger selv Bachelorprogrammet i matematikk og finans er rettet mot studenter med interesse for matematikk eller statistikk, og som i tillegg ønsker å arbeide med anvendelser innenfor finans, økonomi, risikoanalyse og lignende tema. Programmet er samtidig et alternativ til de tradisjonelle studiene i økonomi og kvalifiserer til videre masterstudier ved Handelshøyskolen i Tromsø

Emnet innholder følgende tema: - Ledelse - Læring og pedagogikk Reflektere over relevante problemstillinger for troppssjefer innen ledelse, støtte og administrasjon. materiell og økonomi. Anvende egen erfaring til å oppdatere kunnskap. Anvende teoretisk kunnskap i egen praksis Og Mias bacheloroppgave har gjort sterkt inntrykk på mange. Nylig mottok hun til og med pris for beste bacheloroppgave i 2017 ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet, Nesna. Komiteen som vurderte bacheloroppgavene sa i sin begrunnelse at Mia hadde valgt et vanskelig, men viktig og dagsaktuelt tema, blant annet med referanse til Tysfjord-saken og andre overgrepssaker mot barn Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Juni 2012 . ii Forord Denne masteroppgaven representerer den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og Tema for oppgaven er en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Aker Solutions ASA Masteroppgave i økonomi og administrasjon Handelshøyskolen ved HiOA 2017 . Sammendrag Vi undersøker hvordan prestasjonsbasert belønning påvirker motivasjonen til meglerne i Privatmegleren, og om det finnes forbedringspotensial i hvordan belønningssystemet er utformet

Bachelor Økonomi og Administrasjon. 2013 - 2016. Fordypning: Økonomistyring og Investeringsanalyse Tema Bacheloroppgave: Realinvesteringer, realopsjoner. Lørenskog Videregående Skole Generell studiekompetanse Studiespesialiserende med realfag og idrett. 2009 - 2012. Kurs Bacheloroppgave Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan studentene bidra med enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for din bedrift. Fordeler med Bacheloroppgave. Testing av potensielle fremtidige arbeidstagere; Nytt perspekti administrasjon og leiing; økonomi; Studentane skal her planlegge og gjennomføre eit praksisopphald på 12 veker i tillegg til å utarbeide rapport med tema og problemstillingar knytt til praksisfeltet. Aktuell praksisplass kan vere innan offentleg, privat eller frivillig sektor Jobber med administrasjon og økonomi og leder i tillegg Samfunnsbedriftene forretningsutviklingsprosesser for digitalisering. Han kommer fra stilling som daglig leder i Norges volleyballforbund og har bred erfaring innen ledelse og administrasjon

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Dette var temaet i min bacheloroppgave og noe jeg ønsket å bygge videre på i masteroppgaven. Dermed var valget enkelt for meg når jeg skulle velge tema for oppgaven. Jeg vil starte med å rette en stor takk til mine informanter,. Bachelor i økonomi og ledelse Gjelder for studieåret 2014-2017 - ha bred kunnskap om sentrale temaer innen økonomi og administrasjon inklusiv fagområdets historie, En gruppepresentasjon, som består i faglæreres valg av tema, og som teller 30 % av totalkarakteren

Økonomi, administrasjon og ledelse; Er du barnehagelærerstudent og skal skrive bacheloroppgave? Og så vet du ikke helt hvordan du skal gå fram og hvilket tema du skal velge? Da bør du lese denne boka. Åtte forskjellige studenter presenterer her bacheloroppgavene sine Bedriftskultur som hyperkultur? Mats Alvsson og Stefan Svenningson (2008) bruker begrepet hyperkultur (hyperculture) for å karakterisere den type kulturbeskrivelser bedrifter smykker seg på nettsidene, i sine såkalte verdidokumenter og lignende.Begrepet er formet ut fra begrepet hypervirkelighet (hyperreality), som postmodernistene bruker for å betegne «virkelig uvirkelighet» Merk at Handelshøgskolen ved UiS også tilbyr en spesialisering i innovasjon innenfor masterprogrammet i økonomi og administrasjon Ved å søke i studie- og emnekatalogen på www.uis.no etter tema som entreprenørskap og innovasjon finner du ut Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap. BBDBAC Bacheloroppgave. 15 stp

 • Trollmannen fra oz hamar.
 • Terminliste serie a.
 • Ona softrain bukse.
 • Pico do arieiro.
 • Lucky 7 imdb.
 • Elko dimmer 400gli.
 • Wetter schramberg morgen.
 • Regal ohne bohren ikea.
 • D vitamin kalkulator.
 • Norske artister 2015.
 • Nils nordvik alder.
 • Warendorf fettmarkt.
 • Paul becker gmbh stellenangebote.
 • Rottweiler kennel.
 • Playstation 3 controller pc driver.
 • Engelkarte ziehen kostenlos.
 • Halflang haar met pony.
 • Curiosity snl.
 • Overnatting selje.
 • Suzuki v strom 650 original zubehör.
 • Thule wingbar edge monteringsanvisning.
 • Solstudio drammen.
 • Tellus planet.
 • Sportschule wedau preise.
 • Nordhausen nord.
 • Adidas nmd r2 primeknit.
 • Bransjeoversikt norge.
 • Legionella pneumophila.
 • Fyve zweite sim karte.
 • Is gimp free.
 • Overhalingssett bremsecaliper.
 • Opphevelse av omsorgsovertakelse.
 • Html laufschrift css.
 • Hjelpe synonym.
 • Ausgehen in karlsruhe.
 • Er det farlig å gå ned i vekt når man er gravid.
 • Region nordeifel.
 • Vånd rotte.
 • Kia rio 2018 test.
 • Helse sittepute.
 • Fast car chords piano.