Home

Hvorfor har vi daler i norge

Daler ble i Danmark slått første gang i 1537. I 1544 ble daler satt i spissen for myntvesenet i Danmark-Norge.Den første daler av norsk type, som har pregeåret 1546, ble preget av sølv fra Gullnes gruve i Seljord.. Man regnet opprinnelig 1 daler = 3 mark = 48 skilling, men på grunn av fallende sølvinnhold i skillemynten måtte regnemåten forandres Fjorder er daler laget av isbreen (ved breerosjon) som havet så har inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der det har vært isbreer. Karakteristisk for en fjord er at den er overfordypet, dvs at bunnen i den indre del av fjorden som regel er dypere enn ved munningen (Sognefjorden er for eksempel 1308 m, mens dypet ved munningen bare er 120 m) Kategori:Daler i Norge. Hopp til navigering Hopp til søk Vis alle steder : ) eller | WikiMap (+1, +2, ++) Underkategorier. Denne kategorien har følgende 12 underkategorier, av totalt 12. A Daler i Agder‎ (1 kategori, 9 sider) I.

Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler: Det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende senprekambriske sedimenter (her 650 millioner år og eldre) og kambrosiluravleiringer (542-416 millioner år gamle) Den kaledonske fjellkjeden som ble dannet i slutten av silur Devonske bergarter på Vestlandet («Devonfeltene på Vestlandet. Og det er derfor vi har så unge fjell i Norge, Dette kan forklare hvorfor hevingen har gått så kraftig til verks på mye av Vestlandet og i Nordland og at Sånn omtrent 2000 meter. Siden har erosjonen skapt dalene og fjordene som vi kjenner så godt i det norske landskapet. Geologi er litt merkelig. Geologi høres ut som en. I Norge har vi ca. 100.000 frivillige organisasjoner. I frivillige organisasjoner samarbeider vi om saker som er viktige for oss. Det kan være alt fra å synge i kor til å arrangere barneteater, jobbe for bedre miljø, gi leksehjelp eller å ta vare på rusavhengige Vi har sterke statsfinanser og en velutviklet finansnæring. Norge har utstrakt teknologisk erfaring fra olje og shipping med tilhørende leverandørindustri. Befolkningen har høy kompetanse og er entusiastiske brukere av ny teknologi. Norge er et stabilt demokrati med høy grad av tillit og har et godt omdømme som miljønasjon

daler - Store norske leksiko

Hvorfor vi skal ha rovdyr i Norge. Vi har en grunnlovfestet rett til en natur der mangfoldet og produksjonsevnen bevares, - nå og for framtidige generasjoner. Naturens mangfold omfatter alle dyrearter som forekommer naturlig i landet. Rovdyrene er blant disse Hvorfor vil vi ha lav og stabil inflasjon? Det beste er derfor å sikte mot et sted midt imellom. Dersom du har 100 kroner i lommeboken, eller på konto, er det en fordel om du vet sånn omtrent hvor mye du kan få kjøpt for den i overskuelig fremtid Hvorfor er det lov å ha sex med barn i Norge? Det er ikke sikkert at en lovendring er veien å gå for å få slutt på at voksne har sex med barn, men jeg foreslår at vi begynner med å. I artikkelen The Nobel Peace Prize, 1901-2000, trekker likevel tidligere komitesekretær og pensjonert direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, frem de mest utbredte kvalifiserte gjetningene om hvorfor Alfred Nobel ba Det norske Storting utse medlemmene til fredspriskomiteen. Nobel etterlot ingen forklaring på hvorfor fredsprisen skulle deles ut av en norsk komite mens de. Vi tenker gjerne på Norge som et fjell-land, men er det naturlig at det skal være fjell her? De høyeste fjellene på jorda finnes der tektoniske plater støter mot hverandre, eller har gjort det relativt nylig, slik som i Himalaya, Alpene eller Andesfjellene. Det er 400 millioner år siden slike prosesser var aktive i fastlands-Norge

I løpet av 2017 opplevde NORSAR en økning i antall innmeldte jordskjelv i Norge. Mange ringer NORSARs jordskjelvtelefon for å melde om skjelv. Norge er ikke veldig utsatt for jordskjelv, men er likevel det området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv i dag. Det har imidlertid forekommet jordskjelvskader i Norge i løpet av de siste par hundre årene, og det er ingenting som tilsier. Hvorfor kjønnsfordelingen i topposisjoner i norsk arbeidsliv er så skjev og hvorfor mannsdominansen fortsetter, er sentrale spørsmål i likestillingsdebatten. Velger forskjellige yrker Det er stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke yrker de velger, og arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt Norge ligger langt inne på den eurasiske plata. Hvordan kan det da ha seg at det er så mange høye fjell her? Hvorfor har vi daler i Norge? Gå tilbake og se på svarene dere skrev. Kan dere svare bedre nå? Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar

Forskjellen på fjord og dal Norges geologiske undersøkels

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi Krogsæter. Bidialektale språkbrukere i det norske dialektparadiset. Norsk - Ivar Aasen og Knud Knudsen - NDLA. Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge Prezi. Beholde dansk som skriftspråk by Helle Høihilder Hvorfor har vi daler i Norge? Gå tilbake og se på svarene dere skrev. Kan dere svare bedre nå? Svar: Ikke besvart. Oppgaver (Gå til denne siden) Oppgave 14. Hvorfor har Finland så mange innsjøer? Svar: Ikke besvart. Oppgave 15. Forklar hva som menes med den marine grense? Svar:. I Norge har vi to skriftspråk: nynorsk og bokmål. Hvorfor det? Hadde det ikke vært lettere med bare ett? I denne fagartikkelen får du vite hvorfor, og hvordan, vi fikk to forskjellige skriftspråk i Norge. I årene før 1814, var Norge i union med Danmark. Faktisk i nesten 450 år

Vi får stadig flere og sterkere straffer i Norge. Den norske kriminalomsorgen omtales ofte som eksepsjonell sammenlignet med andre land. - Men nå beveger vi oss utvilsomt i en mer straffende retning, sier forsker - Vi bør ikke ha ulv i Norge i det hele tatt, mener representant for Senterpartiet, Emilie Enger Mehl. - Den gjør enorm skade, og ulven i Norge er ikke unik genetisk, den har finsk-russisk. Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke blitt enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. Runer var det første alfabetet i Norden, og de skrapte runene inn i bark og stein med skarpe gjenstander, det er derfor runene bare er rette streker. Det neste skriftspråket var urnordisk fr Når vi snakker om fattigdomsproblematikk i Norge, spesielt barnefattigdom, har det også med innvandring å gjøre. I tillegg vet vi at kontantstøtten ikke er noen god idé. Dette må håndteres

Hvorfor vi har høye fjell i Norge har lenge vært et mysterium blant geologene og geofysikerne. Et internasjonalt og tverrfaglig forskningsprosjekt mener en varm og lett mantel under Sør-Norge kan ha bidratt til at fjellene er hvor de er i dag De siste årene har prisveksten i Norge og EU utviklet seg i ulik retning. Norge har hatt en prisvekst på 2 prosent eller mer, mens prisene i EU har vært så godt som uendret de siste årene. De viktigste årsakene til denne utviklingen er valutakursene og energiprisene Det har vært hevdet at det norske arbeidslivet sysselsetter en større andel funksjonshemmede enn andre land, og fordi disse oftere er syke enn funksjonsfriske, påvirker det sykefraværs-statistikken. Men dette stemmer ikke. I Norge er det en lavere andel sysselsatte funksjonshemmede enn i andre land som det er naturlig å sammenlikne med.. Videre har en ofte lagt utstøtingshypotesen til grunn Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. Fabrikken ligger i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.Norcem Brevik er blant de ledende sementfabrikker i Europa på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir. Norge er godt egnet for vannkraftutvinning, fordi vi har gode fagfolk og ingeniører med god kompetanse innen vannkraftverk. Derfor er det enkelt for landet og utnytte ressursene best mulig. I tillegg er naturen i Norge godt egnet for utbygging av vannkraft. På grunn av vårt landskap med høye fjell og djupe daler, har vi stor tilgang på.

Kategori:Daler i Norge - Wikipedi

I Norge bruker vi dialekt i flere sammenhenger enn i noe annet land i Europa. Der det i andre land er vanlig å bruke et normalisert rikstalemål, er det helt akseptert å bruke dialekt hos oss. Slik sett kan vi kalle landet vårt for dialektlandet framfor noe i Europa 4: Dialektlandet Norge Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finans- minister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter. Språket kunne utvikle seg forskjellig på hvert sted. Norge er i dag et av verdens aller rikeste land, og det norske samfunnet er svært godt utviklet. Vi har for eksempel godt utbygde velferdstjenester, som skole og helsevesen. I tillegg har vi et betydelig sikkerhetsnett i form av trygdeordninger og sosialtjenester Derfor har Norge 604 milliarder kroner i statsgjeld Det er tre grunner til at staten låner milliarder, selv om den sitter på en pengebinge. NOEN KRONER: Det er i bunn og grunn for å ha noen kroner lett tilgjengelig at Norge tar opp statsgjeld, riktignok noen flere enn de som er avbildet Hvordan vi har det kan knyttes til stedet der vi bor, boligen og nærmiljøet, og om vi føler oss trygge - fysisk, sosialt og materielt. Hvordan vi har det når vi er på jobb påvirker livskvaliteten, det samme gjør det å ikke ha mulighet til å delta i arbeidslivet

Resultatene begynner vi å se i at gjengene har blitt mer aktive, og at færre hovedmenn blir tatt. Antall dømte i Norge etter org. krim-paragrafen i fjor var pr. desember kun 11, mens det i 2014. Sommeren er forbi, og vi er i gang med høsten. Årstidene skifter fordi jorda beveger seg rundt sola på en helt spesiell måte. Her kan du lære hvorfor vi har ulike årstider på den nordlige og sørlige halvkule I Vårt Land 18. desember går avisens kommentator Håvard Nyhus i rette med det norske straffesystemets «noe uavklarte forhold til gjengjeldelse». Han hevder prevensjonsteorier ikke makter å gjøre rede for hvorfor vi straffer, og legger til - ved å påkalle Hegel - at de «ikke tar individets autonomi på alvor» Hvorfor har Norge høyest tap av sau til rovdyr? Publisert torsdag 29. juni 2017 - 16:28. Av John Odden (Forsidefoto Louise McNutt) Vi har færre rovdyr enn de fleste andre europeiske land på vår størrelse, men likevel har vi de største tapene av sau til rovdyr I 1996 ble sommertiden den samme i alle EU-landene, og Norge følger nå EUs sommertid. Omtrent 70 land i hele verden har innført ordningen. Vintertid, eller normaltid, starter etter EU-kommisjonens bestemmelser alltid den siste søndagen i oktober og varer frem til den siste søndagen i mars, da vi bytter til sommertid

Geologi og landformer i Norge - Store norske leksiko

- Vi kan veie lovsamlinger. Vi kan telle ord eller bokstaver. Uansett hvordan vi måler: Norden har de korteste lovene i verden. Norske lover er kanskje de aller korteste - eller sagt på en annen måte: de minst presise av alle, fastslår førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.. - Hvorfor får vi ikke kjøpe Seat i Norge? Fem år er gått siden merket trakk seg ut. I Spør Benny-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre Norge har også bred erfaring med fredsprosesser, fra Midtøsten til Colombia. Vi vil bringe inn i Rådet en kapasitet og kompetanse som kan gjøre en forskjell for fred. Det viste vi sist vi var medlem, da Norge spilte en sentral rolle, på bl.a. Afrikas horn. 3. For å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Sikkerhetsråde Først ba vi dere lesere om å stemme på hvor i landet dere trodde det var minst overskyet - altså mest sol. Nesten 2.7000 har stemt, og det var Arendal i Aust-Agder som fikk flest stemmer (33. Hvorfor har vi skog når Baffin Island på samme breddegrad har ingen skog? En god del av svaret er at migrerende sjøfuglene har gjødslet landet, antakelig like lenge som fugler har eksistert, cirka 200 millioner år. Norge er så heldig at fugletrekket nordover følger vår kystlinje

- Hvorfor har vi ikke president i Norge? - Da Grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814 ble det politiske systemet bestemt i Norge. Kongen er statsoverhodet, mens statsministeren utøver makten, kan vi si, forklarer Giertsen. Med andre ord kan vi si at statsministerns oppgaver + kongens oppgaver = en presidents oppgaver Har vi vulkaner i Norge? Det finnes ikke aktive vulkaner på fastlandet i Norge i dag, men for lenge siden, for over 500 millioner år siden, skjedde det virkelig dramatiske ting også her. Hvorfor har vi hår? For mange kvinner er hårfjerning en daglig bestrebelse. Dette gjelder også for mange menn - den gjennomsnittlige mannen bruker faktisk til sammen seks måneder av livet sitt på å barbere skjegget. Med tanke på at vi alltid streber etter å være velstelte og hårfrie,.

I dag er verdenspressens øyne igjen rettet mot Oslo når årets mottaker av Nobels fredspris annonseres. Nå har vi fått nye svar på hvorfor denne prisen deles ut i Norge Her har vi dugnad og felleskap. Norge er vel det beste landet å bo i. Vi er enige at Norge er et knall land. Så hvorfor i alle dager vil ikke nordmenn feriere i Norge Som lærer er jeg opptatt av at språk­­-und­er­­­­visningen i skolen tar utgangspunkt i det språklige mangfoldet vi har i Norge. Våren 2012 fullførte jeg en masteroppgave i norskdidaktikk, der jeg studerte arbeidet med talemål og språklig mangfold Vi har allerede opplevd at strømprisen har steget i perioder med lite nedbør og lav temperatur. Den vil fortsette å stige dersom strømforbruket øker. Regnet per innbygger er Norge det landet med høyest elektrisitetsforbruk. Det norske forbruket av elektrisitet (el) har de siste årene steget med over én prosent i året

Hvorfor er det fjell i Norge? - Forskning

 1. g
 2. Toril Hofshagen , direktør i Norsk Vann Erik Hexeberg spør i sitt innlegg 21. juli i Dagens Medisin hvorfor vi i rike Norge skal ha Europas dårligste drikkevann. Svaret er at vi i Norge har godt drikkevann, men at vi har store investeringsbehov..
 3. Vi har to polarsirkler, en i sør og en i nord. Disse er hele tiden i bevegelse. Polarsirkelene beveger seg for tida nordover med en hastighet på omlag 14,25 meter i året
 4. Foreløpig har vi ingen genmodifiserte planter eller matvarer med genmodifiserte ingredienser i Norge. I USA har omtrent 80 prosent av alle ferdigmatprodukter genmodifiserte ingredienser. Hvorfor er det så store forskjeller? Vi har spurt fungerende direktør Audrun Utskarpen i Bioteknologirådet
 5. - Tallene for Norge, Sverige og Danmark viser at alle tre land har lav dødelighet sammenlignet med andre land i Europa. Slik det ser ut i dag, har de strenge tiltakene i Norge hatt liten effekt, spesielt om vi sammenligner med Sverige, hevder forsker Mette Kalager. Hun uttaler seg på vegne av forskerteamet

Norsk Frivillighet Norge

Vi har jo kuponger i Norge, men er er det ikke lov med rabatt på rabatt. Så når du får en rabattkupong eller rabattkode gjelder den ikke på allerede nedsatte varer. Vi driver butikk på en helt annen måte her i Norge enn i det store utlandet Noen mener at AI har en styrke ved at den ikke er beheftet med forutinntatte meninger og fordommer, men vi kan dessverre ikke tilskrive datadrevet maskinlæring slike egenskaper. Tvert imot har maskinlæring en iboende «akilleshæl»: feil, skjevheter og andre kvalitetsmangler ved datasettene som brukes til trening, fører til funksjoner som gir feil eller uønskede svar Hvorfor skjer ikke dette i Norge? Og da må de altfor få som i senere tid har gjort det ha meg unnskyldt, all ære til dere! Jeg har hørt om et stort antall helsearbeidere og leger som er meget kritisk til hvordan pandemien blir fremstilt og ikke minst håndtert Hvorfor betaler vi skatt. Du som bor i Norge har glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Det koster mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Alle skal ha mulighet til å gå på skole og hvis du blir syk skal du få behandling på sykehus

Norge ble fritt. Kongen kom tilbake. Nordmenn fikk velge sin egen regjering. I 1960 var det femten år siden frigjøringen. Regjeringen bestemte at offentlige bygg skulle flagge for å feire det. Tre av fire nordmenn mente at 8. mai burde være flaggdag hvert år. I 1962 ble det slik. I 2010 ble 8. mai også en dag for alle nordmenn som har. Hvorfor Norge? Norge har mer enn 20 års erfaring med CCS, men også viktig kunnskap innen tilgrensende sektorer som olje og gass. Med naturgitte forhold som gir stor potensiell lagringskapasitet under Nordsjøen og mer enn 20 års erfaring med CO 2 -lagring, er Norge i en sterk posisjon til å gjennomføre CCS i stor skala Hvorfor Norge? VALG 2019 . Dager . Timer . Minutt . Sekund. Foreldre har ikke lov til å presse barn til å ta en utdanning de ikke ønsker, eller å nekte de en utdanning. Kan foreldre bestemme barns valg av utdanning? 3:04 Ta quizen. Kan vi straffe de som gjør noe vi ikke liker

John Olav Egeland hever en advarende pekefinger i følgende utdrag fra artikkelen Norge på auksjon i Dagbladet den 12. mai i fjor: - Derfor har vi lovgivning og statlig eierskap som beskytter nasjonale nøkkelressurser som vannkraft, olje, skog og fisk Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finansminister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter i Norge VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation

Den er det eldste naturlandskapet vi har her i Norge. 3) Hvorfor har tamreinen blitt en trussel mot naturmiljøet? Likevel: I noen av dalene på Vestlandet ser vi at isskuringen opphører øverst i dalsidene, samtidig som de høyeste fjellområdene er sterkt frostforvitret Norge har en ambivalens i forhold til egen kultur. Det er svært viktig at vi diskuterer norsk kultur. En nasjon med en dobbelthet i forhold til egen kultur er dårlig rustet til å takle en. I Norge kjenner vi til ca. 18 000 arter av insekter. Alle har sin egen rolle i økosystemet de er en del av. Foto: Anne Elisabeth Scheen Insekter er svært viktige for naturen og mennesker. I Norge utgjør insekter 44 prosent av det kjente artsmangfoldet med sine om lag 18 000 arter

Hvorfor Norge

 1. ste bestander av ulv, selv om det er store områder som egner seg til leveområde for ulv her til lands. I land som Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Polen og Kroatia lever det over 200 ulv
 2. Ifølge Jon Epland i SSB har vi i Norge, i likhet med mange andre land, måleproblemer i inntektsstatistikken når det gjelder de som befinner seg helt i toppen av fordelingen og de helt i bunnen. Derfor bruker man gjerne også andre ulikhetsmål som for eksempel P90/P10-målet , i tillegg til Gini-koeffisienten
 3. Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Et av delmålene her er å «innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

Hvorfor har vi årstider? Legg til i mine favoritter Fest et klistremerke der Norge ville vært om ballen var en globus. Beveg ballen rundt seg selv og rundt solen som beskrevet i artikkelen. Jorden bruker ett år på å bevege seg rundt solen. Snakk med speiderne. Når er det mest lys eller varme på ballen Vi vet at kvinner i snitt lever lengre enn menn. Men de er sykere. I dag er seks av ti uføretrygdede kvinner. Det er ikke klart hvorfor det er en forskjell, men fire av ti kvinner har varig sykdom eller helseproblem, mot tre av ti menn. Kilder: SSB, Nav, bt.no, dn.no I dag har vi i Norge god økonomi og høy betalingsvilje. Det gjør at vi som regel står fremst i køen på det internasjonale matmarkedet. - Importavhengigheten innebærer at vi er avhengige både av at andre kan og vil dele, at vi vinner i konkurransen med andre som også trenger mat og at vi evner og får lov til å transportere maten hit, sier Klepp «Bakenforliggende årsaker til de observerbare mønstrene har vi ikke direkte data om, og de vil i analysen i liten grad bli diskutert.» Så da sitter vi igjen med spørsmålet: Hvorfor drar de fra Norge? Derfor flytter de? Aftenposten har en reportasje i dag med bakgrunn i SSB-rapporten, der forteller noe om de som nå har reist sin vei

Hvorfor vi skal ha rovdyr i Norge - adressa

Hvorfor godtar vi slike politikere, sykemeldt?? Mazyar Keshvari har vært sykmeldt siden Aftenposten avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Det handler om hjemmelen til at de sitter der, hvorfor de får penger, og av hvem Norge har blant de laveste forekomstene av drap i verden - hvorfor? Norge ligger for tiden svært lavt i antall drap, men slik har det ikke alltid vært. Fire sentrale forhold bidrar trolig sterkt til den lave forekomsten, skriver Pål Grøndahl Vi ser at førstegangsfødende i Norge blir stadig eldre, og stadig færre får flere enn to barn. For regjeringen har det derfor vært avgjørende å få oppdatert kunnskap om årsakene til denne. Amnesty International har jobbet for å stanse henrettelser siden 1977, da bare 16 land hadde avskaffet dødsstraffen i lov eller praksis. I dag har tallet steget til 140 - nesten to tredjedeler av landene i verden. Vi vet at vi sammen kan få slutt på dødsstraff Hansen forklarer dette med at eldre i Norge har trygghet i gode og rause velferdsordninger. - Dette er velstand og ordninger vi kanskje tar for gitt, men som er nokså unike internasjonalt. For eksempel tilgjengelige og subsidierte helse- og omsorgsordninger, offentlig transport, boligvelferd, rause pensjoner, trygge lokalmiljø og så videre, sier han til Vi.no

Hvorfor vil vi ha lav og stabil inflasjon

Geo365 | Rasen(d)e fjellvegger

Hvorfor er det lov å ha sex med barn i Norge? - Dagblade

Hvorfor er det slik? En genforandring har gjort at vi kan tåle laktose i voksen alder. En forandring i genene våre som har oppstått over tusener av år har gjort oss i Norge og nordlige deler av verden i stand til å tåle laktose også i voksen alder Hvorfor har vi midnattssol? Du har sikkert sett at globuser står litt på skrå. Det er fordi jorda selv står litt på skrå, det vi kaller jordas helning. Når så den nordlige halvkula vender mot sola og vi har sommer, kommer lyset fra dagsida av planeten over på nattsida helt her oppe på toppen av planeten, enkelt forklart Julenissen slik vi kjenner han i dag dukket også først opp på 1800-tallet. Men i Norge har julenissen blitt blandet sammen med den gamle norske nissen (fjøsnissen) i folks bevissthet. utskrift? Klikk her for å laste ned PDF «Hvorfor feirer vi jul?» for å skrive ut og bruke i klassen I Norge som helhet er det siden 1990 fremmet 239 ulike konsesjonssøknader tilknyttet vindkraftverk. Av disse har i dag 21 ført til ferdige utbygde vindparker og 11 nye parker som er under bygging. I alt er 93 enkeltkonsesjoner gitt. Vindkraftens dilemma i Norge

Hvorfor Norge? - Home: The Nobel Peace Priz

Hva har den femte fasen i den demografiske overgangen med Norge å gjøre? l Ikke noe enda, vi har fremdeles fødselsoverskudd. Og folketallet vil fortsette å vokse frem til 2025 . 2. Hva vil skje med folketallet i Norge i årene som kommer? l Det vil øke frem til 2025, og vil da være på mellom 4,6 til 5,4 millioner . 3 Fra venstre: Kristin Thune og Ingrid Møller Hagen ved sykehuset i Gjøvik og Erna Majormoen i Selvhjelp Norge. - Vi hadde gode samtaler om temaene hvorfor og hvordan vi kan bli bedre kjent med oss selv og andre, hvordan selvhjelpsverktøyene og selvhjelpsgrupper kan være nyttig for å styrke selvbildet, og vår evne til å hjelpe oss selv og andre, sier Majormoen Norge har et svært stabilt og godt omdømme på mange områder, men omdømmeundersøkelsen fra høsten 2014 (NBI), bekrefter det Innovasjon Norges egne undersøkelser har vist gjentatte ganger.Norge har et godt omdømme og stor internasjonal troverdighet innenfor områder som gjelder vårt styresett, sosialismen og likhetsprinsippet som råder i Norge

Josten på langs - Hvitserk

Hvorfor har vi fjell i Norge? Norges geologiske undersøkels

Jeg skjønner ikke, hvorfor vi ikke kan ha flat skatt i Norge... Hva er galt med det....? Er det det at det blir for enkelt, liksom.... 20% flat skatt og en 8 til 10 spesial fradrag, for barn, sykdom ol Hvorfor stiller vi klokka? Tanken bak sommertid er å utnytte dagslyset i sommermånedene bedre, og ha dagslys en time ekstra om kvelden. Dette fører også til litt lavere forbruk av energi, ettersom man kan vente en time lenger med å bruke ekstra belysning Hvorfor har vi ikke jernbane i Nord-Norge? » Samfunn og verden » Aktuelle saker og politikk; Vil du være med på bakrommet? Men vi er ikke særlig flinke til å planlegge for fremtiden, vi har en tendens til å bygge etter dagens behov istedet for å vurdere hva som kan lønne seg over en 30- eller 50-årsperiode Vi spør Ragnhild Noer, som har vært dommer i Høyesterett siden 2010. - Det korte svaret er at utnevnelse av en enkeltdommer ikke er så viktig i Norge som i USA. Det er ikke slik i Norge at man risikerer å få endret abortloven, helselovgivningen, reglene om våpentillatelser eller regjeringens rett til å gi miljøregler ved utnevnelse av en ny høyesterettsdommer Hvorfor valgte du Norge? Og er retten til skole og utdanning viktige verdier for deg? I Norge har barn og unge rett og plikt til å gå på skole, og vi har rett til å velge den utdannelsen vi selv ønsker fra vi er 15 år. Foreldre har ikke lov til presse ungdommer til å ta en annen utdannelse enn de selv vil, eller nekte de en utdannelse

Jordskjelv i Norge - jordskjelv

Men hvorfor har vi ikke kasino i Norge? Per i dag, er det ulovlig med kasinodrift i Norge. Det er kun Norsk Tipping som får drive med pengespill. Norsk Tipping har siden 40-tallet hatt monopol på pengespill her til lands. Det er mange som mener at det er på tide å endre dette, blant annet FrP Hvorfor bruke solceller i Norge når vi har så mye annen fornybar energi? har FUSen samlet et team av ingeniører og prosjektledere som siden 2012 har ledet an i utviklingen av solenergi i Norge. Til sammen har FUSen erfaring fra bygging av hele 100 000 kvm med solkraftverk på tak og fasader Nær hele spriket mellom boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB siden 2. kvartal 2014 kan forklares med bruk av henholdsvis omsetningsvekter og beholdningsvekter. Med store regionale forskjeller i prisutvikling, slik vi har sett de siste årene, vil forskjellig vektsett kunne gi opphav til sprikende utvikling i de to indeksene

Kjønnslikestilling i Norge

4. november 1948 vedtok Stortinget en lov om kunstavgift: Det skal betales 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond hver gang det blir solgt/kjøpt billedkunst i Norge. Med billedkunst mener man maleri, tekstil-billedkunst, glassmalerier, mosaikk og andre materialbilder, skulptur og relieffer, grafikk og tegnekunst, i enhver teknikk, materialbruk og utførelse. Det var billedkunstnerne i Norge. Vi har gått gjennom fem påstander om flyktninger og asylsøkere til Norge og sjekket ut om de holder vann. Påstandene er hentet fra Flyktninghjelpens og andre mediers kommentarfelt. #1: Norge «oversvømmes» av flyktninger. Fakta: Det er misvisende å si at Norge «oversvømmes» a Fordi i Norge kan vi diskutere politikk uten at noen blir slått ned eller i ekstreme tilfeller, drept. Vi aksepterer at folk har forskjellige politiske synspunkt, og vi aksepterer at selv om naboen stemte FRP i forrige valg, så betyr ikke det at han stemmer FRP ved neste. Det landet du vurderer å flytte til er stikk motsatt Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter. Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk behandling, og samfunnsmessige forhold er en hovedårsak til at raten ikke bli

Nervepirrende menneskejakt | Marta Breens blogg

Viten: Norge blir til: Hva tror dere nå

Hei Jeg bor på en plass som får bystatus i 2012. Og du spør i bloggen hva som skulle til for at feks. jeg flytter ut på bygda. -Vel, for at jeg skal flytte ut på bygden så bør det være atraktivt å bo der, og matvarbutikkene må være åpen til minst kl 21.00 på hverdager, og det må være muligheter til å kunne benytte seg av tilbud som en har i by og på større tettsteder Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Det er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).; Rovdata koordinerer overvåkingen av artene på landsbasis og sørger for at data som er samlet inn i felt blir bearbeidet, sammenstilt, rapportert og formidlet - Regjeringen har lagt fram en vindkraftmelding som skal ta mer hensyn til natur og friluftsliv, men vi er bekymret for at det er mange fine ord og få konkrete tiltak. Naturen må tas på alvor i vindkraftpolitikken, og det trengs langt kraftigere lut for å unngå at vindkraftutbygging ødelegger viktige natur- og friluftsområder i Norge, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Hvordan ruste Norge for fremtiden? - AnleggsmaskinenOm advent og mørke og lys og sånn – Davids lille universLandskapet | Samfunnsfag 5Taterkultur
 • Plissegardin skråvindu.
 • Partiell agonist.
 • Tregeste fisk.
 • Playstation 4 aldersgrense.
 • Gul fingersopp.
 • Telle rier app.
 • Sanitet sjøforsvaret.
 • Forskjellige typer dietter.
 • Sette poteter i april.
 • Behandling etter hjerneslag.
 • Lenggries schneesicherheit.
 • Windows 7 chkdsk command.
 • Letkiss tanz.
 • Samarbejdsøvelser børn.
 • Range rover sport test 2010.
 • Conrebbersweg leer.
 • Jernstekepanne.
 • Clubs amsterdam.
 • Fiskekaker av steinbit.
 • Oslo ess konsert fredrikstad.
 • Homozygot og heterozygot.
 • Importera kontakter till gmail.
 • Malinois gestromt.
 • Silikonfritt dusjkabinett.
 • Skorpion aszendent skorpion 2017.
 • Burdock.
 • Br food ab svinesund åpningstider.
 • Animierte smilies kostenlos.
 • Utstyr barnebursdag.
 • Spansk liga 2017.
 • Allmannberget.
 • Orphan black season 6 release date.
 • Pdf seiten entfernen online.
 • Skjermbeskytter huawei honor 8 lite.
 • Yorkshire pudding uten egg.
 • Stihl 241 c.
 • Jedes rechteck ist ein parallelogramm beweis.
 • Hva er et plasmid.
 • Julespesial hillsong drammen.
 • Albstadt bike marathon anmeldung.
 • Bostadssnabben stockholm.