Home

Søkertall vgs oslo 2021

Heltberg har lærere som er tydelige, engasjerte, nytenkende og kompetente Statistikken er en oversikt over elevenes førsteønske per 1. mars 2018, og inneholder kun tall for offentlige videregående skoler. Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. Derfor vil det være noen forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne søkertall

Søkertall læreplass. Det er registrert 1011 primærsøkere fra Oslo til læreplass, hvorav 708 med ungdomsrett. Tilsvarende tall for 2019 var 975 og 705. Økningen i søkere til læreplass består i hovedsak av voksne søkere. Utdanningsprogram med flere søkere til læreplass. Helse- og oppvekstfag: 319 søkere (+61) Enkeltfag med flere søker 1. mars gikk fristen ut for å søke seg plass på videregående skoler i Oslo for skoleåret 2018/19. Nå er årets søkertall klare. Byens mest populære skole for studiespesialisering (tidligere allmennfag) er Elvebakken. Den har passert Nydalen videregående skole, som toppet listen i fjor Poenggrenser - juli 2018. Poenggrenser etter hovedopptaket 2017 - 2018: excel I ODS; Søkertall april 2018 Økning i søkertallene til høyere utdanning fortsetter . 142 004 personer har per 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6 417 flere søkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 %

Akademiet VGS Oslo - Akademiet - Nå dine må

 1. Fjorårets søkertall viser at 302 elever søkte seg til studiespesialiserende på Lambertseter vgs. Det var nok til at skolen havnet på femteplass over de mest populære videregående. I år har skolen klatret opp til andreplass med 352 søkere, kun 42 færre enn Nydalen, og har gått forbi populære skoler som Elvebakken, Ullern og Fyrstikkalleen
 2. Svært gode søkertall neste skoleår Publisert: 30.3.2018 Endret: 10.2.2020 Søkertallene for videregående skoler i Oslo ble offentlige i mars, og det er med stor glede vi kan lese at F21 er den nest mest søkte skolen i Oslo i forhold til antall elevplasser
 3. 20 329 elever har søkt om læreplass. Dette er en økning på 210 søkere sammenlignet med 2018. Andelen søkere til læreplass av det totale søkertallet er 10 prosent. Denne andelen ligger mellom 10 og 12 prosent i alle fylkene unntatt to. Oslo og Akershus har henholdsvis 5 og 6 prosent søkere til lærefag

Oslo katedralskole, populært kalt «Katta», topper statistikken når man ser på inntaket til alle studieretningene på Vg1 ved skolene. Der har elevene som har fått skoleplass et karaktersnitt. Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO. Inntakskontorets fysiske mottak er for tiden stengt av hensyn til smittevern. Kontakt oss på e-post eller telefon. Telefontider Mandag - torsdag: kl. 12:00-15:00 Fredag: kl. 12:00-14:0 Poenggrenser etter hovedopptaket 2019 og 2018 (tre faner): Excel; Søkertall april 2019 Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019. 138 732 personer har per 16. april 2019 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 % Søkertall for videregående I alt 8677 elever har søkt videregående opplæring i fylket, viser tall fra Nordland Fylkeskommune. Bodø, Polarsirkelen og Bodin videregående skoler hadde flest. Tilbudsoversikt vgs. Poenggrense for opptak vgs. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Kildekritikk og nettvett. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Her kan dere lese om poenggrenser for inntak på videregående skoler i Oslo https:.

Blindern Videregående Skole is an authorized IB school offering the last two years of the Middle Years Programme and the Diploma Programme. As an IB school we share a common philosophy with all other IB World Schools as well as a commitment to a high quality, challenging, international education that we believe is important for our students Førsteinntaket til videregående skoler i Oslo er klart. Elvebakken, Nydalen og Oslo Katedralskole er de mest populære, viser oversikten fra Utdanningsetaten Søknadsfristen for skoleplass neste skoleår var 1. mars, og allerede nå har Utdanningsetaten publisert søkertallene. Ungdomskullet er noe mindre enn i fjor, men OHG har likevel fått flere søkere! Vi er den fjerde best søkte skolen på studiespesialisering Vg1

Nedre poenggrense for inntak til Vg1 (videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2018/2019, 1. inntaksrunde Skole/Programområde Studiespesialisering Studiespesialisering, topppidrett Studiespesialisering, teknologifag Studiespesialisering, komp.løp Studiespesialisering med IB, MYP5 Studiespes, business Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama Idrettsfag Medier. Søkertall til videregående skoler i Oppland 2017-2018 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen 1. mars Idrettsfag er utdanningsprogrammet for deg som ønsker mye aktivitet i skolehverdagen, og for deg som liker idrett. Idrettsfag gir deg generell studiekompetanse, lederutdanning og en god idrettslig plattform Akademiet VGS Oslo er den beste videregående skolen i Oslo, når det kommer til å få elevene til å fullføre og bestå studieforberedende. Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet slår fast at det er 12,7 prosentpoeng større sannsynlighet å gjennomføre videregående skole som elev ved Akademiet VGS Oslo , sammenlignet med en gjennomsnittlig norsk videregående skole

Heltberg Private Gymnas i Oslo - Blant de beste VGS i Norg

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning. Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Asheim legger ikke skjult på at disse tallene gjør han urolig Søkertall, studieplasser og frafall. Søker- og opptakstall til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har holdt seg stabilt høyt gjennom hele perioden 2015-2019. Det var noe lavere søkertall til kull 5 i 2019 med en nedgang på 30 prosent sammenlignet med 2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn 23 38 15 00 Org.nr.: 999173926 Kongshavn videregående skole Kongsveien 30 0193 OSLO kongshavnvgs@ude.oslo.kommune.no www.kongshavn.vgs.no Referat Tilstede: Marie Torrealba, Johanne Hay , Mathias 14/2019 Oversikt over gaver mottatt i 2018 Vedtak: Godkjent 15/2019 Søkertall 2019/202 Elvebakken videregående skole er en videregående skole som ligger på Vestre Elvebakke 3 i bydel Grünerløkka.Skolen er med sine ca 1350 elever en av Oslos største skoler. Elvebakken regnes som en av Oslos mest attraktive skoler og har i senere år hatt størst søkermasse og høyest inntakskrav i Oslo

Søkertall til videregående 2018-19 - Udi

 1. Koronaviruset . Informasjon om hvordan Orkdal vgs forholder seg til Koronaviruset (covid 19). Her legges all relevant informasjon fra skolen.
 2. Søkartal 2018/2019: Søkertala for skoleåret 2018/2019 er basert på fylkesgrensene per 1.1.2018. Søkarar fagopplæring (alle) Søkarar vg1 fordelt på utdanningsprogram med ungdomsrett Første ønske primærsøkarar i Møre og Romsdal (alle) Første ønske primærsøkarar med ungdomsrett Møre og Romsda
 3. Aldri før har så mange søkt seg til UiO. Nesten 20000 søkere har UiO som sitt førstevalg. Digital økonomi og ledelse er for annet år på rad det mest populære teknologistudiet på UiO. På topp troner profesjonsstudiet i psykologi med 17 førstevalgssøkere per plass
 4. Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 12 92 50 Org.nr.: 974590883 Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65 Telefaks: 22 12 92 51 0254 OSLO Postadresse: ohg@ude.oslo.kommune.no Pb 2474 Solli, 0202 OSLO www.ohg.vgs.no Referat Skolemiljøutvalget (SMU) mandag 12. mars 2018
 5. VGS, Siv Jacobsen, er svært fornøyd med årets søkertall, som viser at det fra 2014 har vært en jevn økning i søk - ningen til skolen. Ifølge henne er det to viktige årsaker til at skolen har blitt mer og mer attraktiv. Den ene er at skolen har godt elevmiljøet som preges av lite mobbing og mye fokus på hvorfor man er på skolen. Det.

Søkertall videregående skole - Kvalitet i - Oslo kommun

 1. Even Finsrud. even@musikkultur.no. Årets søkertall til videregående skole var klare før påske, og søkningen til Musikk-, dans- og dramalinjene (MDD) var en smule lavere enn i fjor. 6592 elever satte MDD opp på førstevalget. Det er nesten 90 færre enn i fjor, og omlag like mange som i 2016. Søkertallene til Musikk, dans og drama falt på landsbasis fra omlag 2010, og nådde bunnen i 2015
 2. Publisert mandag 13. august 2018 - 17:45 Sist oppdatert onsdag 29. mai 2019 - 13:12. Etter andre inntaksrunde til de videregående skolene i Oslo er 16 887 søkere tildelt plass. Alle søkere med lovfestet opplæringsrett for ungdom fikk tilbud om skoleplass til videregående skole i kommende skoleår
 3. For første gang offentliggjøres sammenlikning av landets videregående skoler. Sjekk din skole her
 4. Resultatet for 2018 ble en liten nedgang Følgende er en kortfattet vurdering av årets søkertall. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Morten Dæhlen is Dean at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. Vi har mange aktive bloggere,.
 5. Fellesinntaket til de videregående skolene i Oslo omfatter i år 17 177 plasser, mot 17 027 plasser i fjor. I første inntaksrunde er 16 722 søkere tildelt elevplass. Andre inntaksrunde skal etter planen være klar 14. august. Uka etter, mandag 21. august, er det skolestart
 6. Gode søkertall til nedleggingstruet linje på Mosjøen VGS Artikkeltags. Mosjøen videregående skole; Restaurant og matfag; nyheter; Av Lise Jeanette Nilsen. Publisert: 11. mai 2018, kl. 06:30 Sist oppdatert: 11. mai 2018, kl. 08:14. Artikkelen er over 2 år.

Årets søkertall: Han er rektor på Oslos mest populære skol

 1. Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2019. Søkertall til grunnutdanninger i Samordna opptak og lokalt opptak; Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars; Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2018
 2. Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ullern vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 22 51 79 00. Telefon: 22 51 79 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-post med skolens navn. Telefon: 22 51 79 00. Telefon: 22 51 79 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-post med skolens navn
 3. Velkommen til Vestby vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater
 4. Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket
 5. Voksenagronom. Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner. De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning fra før (annen yrkesutdanning eller studiekompetanse) og er da voksne uten rett
 6. Undersøkelsen Ung i Oslo 2018 fra forskningsinstituttet NOVA gjennomføres på Lambertseter i disse dager. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut av hvordan det er å vokse opp som ungdom i Oslo
 7. Det kraftige snøfallet vi har fått denne vinteren koster dyrt. I snitt bruker Oslo kommune 1,3 millioner kroner daglig på brøyting, strøing og snøfjerning

Utrustar elevar for ei jordnær, bærekraftig og verdiskapende fremtid. Å velge naturbruk på videregående er både smart og fremtidsrettet. Her får elevene innføring i hvordan vi kan forvalte naturen bærekraftig og miljøvennlig, kunnskap om hvor maten vår kommer fra, og bondens viktige rolle i å sikre god dyrevelferd og opprettholde den gode kvaliteten på frukt, grønnsaker, korn. Heltberg Private Gymnas har videregående skoler på Ullevaal og Bislett i Oslo og i Drammen. Akademiet Heltberg Toppirdettsgymnas ligger i Ålesund og Molde

Søker- og opptakstall 2018 - Samordna oppta

 1. Informasjon om foreldre og foresatte om elevundersøkelsen. Årets elevundersøkelse gjennomføres i uke 47 og 48. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen
 2. Øystein Hovde, 4/9-2018. Bilder 21 Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding og Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo katedralskole, Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 23 35 34 70. Telefon: 23 35 34 70. E-post
 3. Strategisk Plan - Eikelund vgs - 2018 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv R1 tilstedeværelse R4 flere elever fullfører og består 1PY R2 Lave søkertall til påbygg R3 Manglende årsplaner i fag Oslo kommune Side 6 av 1
 4. Oslo katedralskole har i to dager hatt besøk av engasjerte ungdomsskoleelever De fikk innføring i flere fag de vil kunne få hvis de begynner her neste år. Terje Bjøro . Øystein Hovde 18/10-2018. Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding.

Kubens søkertall faller også, men ikke relativt i Oslo. Vi fikk 180 søkere i år mot 218 og 212 de to siste årene, men andelen i Oslo stiger fra 43% til over 53% av søkerne i 2020. Robotikklinja går ned med 14 til 22 søkere til 16 plasser Oslo kommune, Utdanningsetaten, Elvebakken vgs, PB 6127 Etterstad 0602 Oslo. Telefon: 23 46 73 00. Telefon: 23 46 73 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Hvis det haster, send mail direkte til leder/rådgiver/lærer. Se egen kontaktinfo under Om skolen -> Ledelse og ansatte

Skolestart 2018 med skolerute for 2018-2019 for hele Norge samt oversikt over skoleferiene med høstferien 2018 og vinterferien 2019 i ditt fylke juleferien 2018 påsken 2019 og pinsen 2019 Uansett hva du velger å mene. Uansett hva du velger å se. Uansett hva du velger å snakke om. Se Elvebakkenrevyen 2018. Vi må snakke om miljø De siste årene har Stovner videregående skole hatt synkende søkertall. I forfjor valgte 15 av 120 elever VG1 studiespesialisering på Stovner vgs. som førstevalg. Da bestemte skolen seg for å snu utviklingen, og søkningen økte. Les hele saken i Groruddalen he Stopp i fagskoleutdanning og fortsatt lave søkertall til petroleumsfag: Bransjen bekymret for mangel på folk. Oljenæringen melder om lysere tider i sikte, men søkertallene til oljerelaterte utdanninger er fortsatt fallende. På Fagskolen i Kristiansund har de for få søkere til at kurs kommer i gang

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole kongshavnvgs@ude.oslo.kommune.no www.kongshavn.vgs.no Referat Tilstede: Daniel Eide Frøve, Felix Kronkvist, Svein Bredahl, Marie Torrealba, Bjørn Magne Vikse, Svein Bredahl , Charlotte Amundsen 13/2017 Søkertall 2017/2018 Rektor orienterte om søkningen til skolen pr. 1. Publisert: 09. mars 2018, kl. 10:11 Sist oppdatert: 09. mars 2018, kl. 10:11 Artikkelen er over 2 år gammel Antallet søkere til videregående skoler i Follo har økt, her er antallet søkere til de forskjellige skolene

Dette er Oslos mest populære videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Ullern videregående skole Utdanningsetaten Besøksadresse: Årsregnskap 2018 for Ullern vgs. Årsregnskapet ble gjennomgått av rektor og deretter vedtatt uten kommentar. ST vil bli for høyt med så høye søkertall og bare 5 paralleller. Sak 14/19: Resultater 1 termi Sak 29/2017 Søkertall Rektor presenterte søkertallene for Oslo og Nydalen vgs. Vedlegg: Tabell fra UDE Vedlegg: Historikk søker tall fra Nydalen vgs. Driftsstyret er svært fornøyd med søkertallene. Sak 30 /2017 Økonomi - Rektor orienterte om status mht budsjett. Vi ligger godt an, og vi har fått overført mindreforbruket fra 2016 Søkertall: Idrettshøgskolen har størst vekst, OsloMet på bunn Samordna opptak. Antall søkere til høyere utdanning økte med nesten 5 prosent fra 2017 til 2018. Norges idrettshøgskole er i søkervekst-toppen, mens OsloMet er blant institusjonene som merker lavest vekst i førstevalgssøkere Bredtvet videregående skole var en videregående skole i bydel Bjerke i Oslo.Skolen ble etablert som Groruddalen gymnas i 1972, endret navn til Bredtvet gymnas før den ble videregående skole og senere nedlagt i 2008 etter flere år med sviktende søkertall. Arkitekt for bygget var Gunnar Nordtvedt AS. De siste årene hadde skolen omtrent 350 elever innenfor studiespesialiserende fag og.

Svært gode søkertall neste skoleår - f21

Elev 2018. Info Ambulansefag på Om Lukas Vgs. Lukas vgs har omtrent 150 elever og det er god lærerdekning per elev. Til sammen gir det oss muligheten til å skape og bevare et godt miljø for elevene. Oslo og Akershus stiller krav om at lærlingen har varig førerkort klasse B ved tiltredelse Her finner du alt av informasjon om utdanning i Oslo Det er 83 registrerte skoler som tilbyr studier i Oslo, og du kan velge mellom 1049 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Oslo: Høgskole , Fagskole , Frisør og hudpleie , Folkehøgskole , Videregående , Friskole , Kurstilbyder , Universitet Vi har også 11 relaterte artikler som omhandler utdanning i Oslo Fylkesrådet senker kapasiteten på studiespesialisering på Kvaløya vgs, på grunn av lavere søkertall. Foto: Tor Farstad, Tor Farstad. nyheter. Publisert: 20 mai 2018 13:01 Sist oppdatert: 20.

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019-2020

22.10.2020: Tre ungdomsbedrifter fra Foss vgs vinner Propelljakten 2020! Elever besøker Astrup Fearnley Museet sin nyeste utstilling 19.10.202 Så, høsten 2018, ble MO igjen flyttet, denne gangen tilbake til de gamle lokalene til Sogn vgs - og ringen er dermed sluttet. FremtidsKuben Kuben videregående skoles egen historie skal nå formes over de kommende årene Oslo kommune Utdanningsetaten Lambertseter videregående skole Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 76 78 00 Org.nr.: 974590913 Lambertseter videregående skole Cecilie Thoresens vei 6 Telefaks: 22 76 78 99 1153 OSLO lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no www.lambertseter.vgs.no REFERA Velkommen til Bygg Camp 2018! Trykk på link for å komme til skolens hjemmeside: Jåttå vgs Stavanger. 24. september, Gjennestad vgs, Stokke. 4. oktober, Ringsaker vgs, Brummunddal. 27. september, Kuben yrkesarena, Oslo . Sammendrag Bygg Camp Jåttå vgs Akademiet VGS. Akademiet er Norges største private videregående skole. Hvert år går over 2500 elever på våre skoler. Vi tror ikke det er tilfeldig at vi har kommet i denne posisjonen etter bare litt over ti år i markedet

Last ned skoleruta for Bjertnes vgs skoleåret 2020/2021 (DOCX, 46 kB). Publisert 01.06.2020 09.30. Sist endret 29.10.2020 15.26. Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 67 07 31 10. Sentralbordets åpningstider Mandag, onsdag og. 0580 OSLO Postadresse: kuben@ude.oslo.kommune.no Pb 6561 Etterstad, 0606 OSLO www.kuben.vgs.no Kontrakt mellom Kuben vgs. og elev med foreldre/foresatte 2DEB (Englandsklassen) 2018/19 Kuben videregående skole sender årlig en Vg2 data og elektronikklasse til Bournemouth and Poole College (BPC) (Englandsklassen)

14. desember 2017 kl. 18:17 Redd for å få lave søkertall. Fylkestinget har vedtatt å etablere Vg2 fiske og fangst ved Sortland VGS fra 2018, men Lofotrådet er redd for at dette vil konkurrere. Universitetet i Oslo. Oslo universitetssykehus. Naturhistorisk museum. Botanisk hage. Jobb på Hersleb vgs. Ledige stillinger. Fagtilbud. Hersleb vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 23 46 41 00. Telefon: 23 46 41 00. E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk e-post med Hersleb vgs . Telefon: 23 46 41 00. Telefon: 23 46 41 00. E. Fredag 26. oktober besøkte 1TIA-B-C og 2KJA Oslo Motorshow på Lillestrøm

Fysikkolympiaden 2017 - 2018 Resultat fra 1. runde Maks poengsum er 29 poeng. De med 19 poeng eller mer får være med i 2. runde . Loe Amund 16 Oppdal vgs. Joong Hyuk Park 16 Oslo International School Lie Amun 16 Oslo katedralskole Bjørgaas Lars 16 Porsgrunn vgs. Lier Joar 16 Porsgrunn vgs E-post postmottak@ude.oslo.kommune.no Besøks- og leveringsadresse Sognsveien 80,0855 Oslo Postadresse Oslo kommune, Utdanningsetaten, Blindern vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Skole, Videregående skole Her er Oslo-skolene med høyest

Søk etter forskning, evalueringer og rapporter om barnehage og grunnopplæring F21 har høye søkertall både til Studiespesialisering og Medier og kommunikasjon. For mer informasjon se oslo.vilbli.no. Studieleder og kontaktperson på Fyrstikkalleen skoler er Mikael Skovlie: mikael.skovlie@ude.oslo.kommune.n

Poenggrenser videregående skoler - Søke - Oslo kommun

Nordens største gratiskonsert, direkte fra Rådhusplassen i Oslo. Med artister som blant annet Allan Walker, Stargate, Jess Glynne, SJUR og Isac Elliot, Arif og Unge Ferrari, Julie Bergan, Ruben og Vidar Villa. Programleder Christine Dancke, Vegard Harm og Martin Holmen Samordna opptak: Rekordmange søkere til høyere utdanning Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak Å tenke på skoler med lav søkertall er byrådets ansvar! bydel Søndre Norstrand fortalte på KOUK sitt møte den 15. april at mens det er plass til 200 elever på Bjørnholt vgs, Byrådet i Oslo vil ikke gjøre noe for å øke søkertallene til skoler med lav antall søkere Særskilte tilrettelagte grupper vil fra og med skoleåret 2017/2018 ikke være søkbare i VIGO De samme særskilte tilrettelagte gruppene vil imidlertid fortsatt eksistere på Hartvig Nissens skole Hovedkategorisering av det særskilte tilbudet på Hartvig Nissens skole er Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2020) Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna

Søker- og opptakstall 2019 - Samordna oppta

2018-2019: Pensumliste 1. semester høst 2018, bachelor i sykepleie, VID Diakonhjemmet, Oslo 2018-2019: Pensumlister 2. semester vår 2019, bachelor i sykepleie, VID Diakonhjemmet, Oslo Innlednin Oslo by steinerskole er en videregående skole midt i Oslo. Velg mellom 5 linjer: Media, Kunst, Musikk, Realfag eller Humanist. Alle linjer gir generell studiekompetanse I VG Nå kan du følge alle store begivenheter minutt for minutt gjennom tekst, bilder og video, og delta selv med innspill og spørsmå Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.-10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo. Kursene arrangeres de to første og de to siste ukene i skoleferien, i ukene 26, 27, 32 og 33. Ny påmelding til Sommerskolen Oslo 30. mars til 1. april - mer enn en skole. Forsiden / Månedlig arkiv for mai 2018 / Månedlig arkiv for mai 2018.

Søkertall for videregående - NR

Stiftelsen Østerbo VGS har som primært formål å drive kristen skolevirksomhet som styrker rusmisbrukeres mulighet til tilbakeføring til samfunnet Innkalling til møte i Fagforum for bibliotekarer i Oslo vgs. Dato/tid: torsdag 19. april 2018 kl 12.00-15.30. Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 Agenda: Orientering om Nasjonalbibliotekets digitale tjenester Bokhylla og Avistjenesten ved Ingrid Endrerud (NB) i rom Målstova (2. etg

I 2018 var poenggrensen 52,7 for søkere direkte fra videregående. Høye søkertall for NHH. Antall søkere til siviløkonomstudiet ved NHH øker, viser tallene fra Samordna opptak. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har flere førsteprioritetssøkere Oslo Motorshow 2018. Publisert: 09.11.2018 / Sist endret: 09.11.2018 Fredag 26. oktober besøkte 1TIA-B-C og 2KJA Oslo Motorshow på Lillestrøm Hamsunsenteret kom på besøk til Narvik vgs. Velkommen som foresatt på videregående. 09.09.2020 Informasjon til foresatte for VG1-elever høsten 2020 Foreldremøter for VG1 høsten 2020. 07.09.2020 Se hvor og når foreldremøtene på de ulike studiestedene skjer. Rettsvitenskap ved UiB har også i år svært gode søkertall. Med sine 1754 søkere er dette studiet som har flest søkere ved hele UiB. - Rettsregler er nødvendig for å styre samfunnet, og det vil være et økt behov for juridisk kompetanse i fremtiden, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet

 • Gjensidige malmö adress.
 • Skottevik leiligheter.
 • St patrick's day costume.
 • Socialism so rummet.
 • Was passiert wenn ein mann kommt.
 • Ting å gjøre i mallorca alcudia.
 • Drikke vann i manchester.
 • Trainee vest fjordkraft.
 • Weidenstecklinge bestellen.
 • Leontopodium.
 • Hva skjedde i 2008.
 • Muskelsvinn ved sengeleie.
 • Sulzer fredrikstad.
 • Arctic cat forhandler.
 • Coop games zombie.
 • Holzweiler panic.
 • Die küchenlounge gmbh.
 • Fakkelblomst.
 • Likheter mellom sikhismen og islam.
 • Sykepleierens funksjons og ansvarsområde.
 • Download smart switch for windows pc.
 • Naturfenomen kryssord.
 • Nettmobbing 2016.
 • Derivasjon utregning.
 • Kvällsposten.
 • Bilderamme a3.
 • Seadrill drill ships.
 • Kickboxing drammen.
 • Fadderuka ntnu.
 • Kritt tavle clas ohlson.
 • Ywam australia sunshine coast.
 • Infinitum skøyen.
 • Jordbrukets uppkomst.
 • Heinrich heine merkmale.
 • Freche kurzhaarfrisuren pink.
 • Wilhelma parkplan 2017.
 • Mozzarella sticks rema 1000.
 • Www stalin.
 • Uni augsburg wintersemester 18/19.
 • Devi varmematte.
 • Norske artister 2015.