Home

Norske sjøfolk register

Sjøfolk - Digitalarkive

Sjøinnrullering - Arkivverke

Fartstid for sjøfolk. I arkivene etter Direktoratet for sjømenn og sjømannskontorene finnes opplysninger om fartstid for de fleste sjømenn på norske skip i tiden fra andre verdenskrig til og med 1988 Norske skip kapret eller senket av tyske hjelpekryssere (1940-1943) (38) Norske fartøy (handelsskip og marine) tatt under Operasjon Weserübung (april-juni 1940) (72) Norske skip senket i østlige farvann (desember 1941-1944) (27) 78359 sjøfolk; 27598. Historiske klipp Norske sjømenn på norske skip! Klikk på årstallene ovenfor for å velge år. Denne databasen er en samling klipp ifra medlemsbladet til Norsk Sjømannsforbund og forløperne Norsk Stuert- og Kok-forening, Norsk Restaurasjonsforbund, Norsk Stuert- og Kokkforbund og Norsk Matros- og Fyrbøter-Union

Før du laster opp bilder, så sjekk bildemappene først. Det er en veldig stor sjanse for at det finnes en egnet mappe å legge bildet i. Bildemappene finner du her:.. Norsk bokmål; Søk . Ny pensjonsordning fra 1. januar 2020. Les mer . Ditt pensjonsløp Fra innbetaling til utbetaling. Les mer Pensjonskalkulator Login Medlem Søk pensjon Arbeidsgiver Informasjon til deg som er medlem Klikk her Informasjon til deg som er. c) Utvalget må anslå virkningene ulike forslag har for sysselsetting av norske sjøfolk og antall skip i norske register. 2) Om det bør innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norsk farvann og på norsk sokkel, og eventuelt hvordan Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet

Arkiv over norske sjøfolk - Sjøhistori

 1. Hvis du skal arbeide på et norsk-registrerte skip som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner, må du søke om oppholdstillatelse. Dette gjelder også hvis du jobber på et fiskefartøy som leverer fangst i norsk havn. Sjøfolk kan søke om disse typene oppholdstillatelse: Sesongarbeidstillatelse; Oppholdstillatelse for faglært
 2. Aftenposten: 150 norske sjøfolk koronafast til havs NTB. 3 dager siden. Trumps valgkampnettsider ble rammet av hackerangrep. 324 nye koronasmittede registrert siste døg
 3. Sjøfolk Vis eller skjul underniv (NIS) sammen med vårt nasjonale register, Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en underavdeling i NOR. Registeret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet og holder til i Bergen
 4. Ja til norske sjøfolk DEBATT: Det er etter vårt syn helt vanvittig at regjeringen og Erna Solberg gjør det dyrere å ansette norske sjøfolk midt under koronapandemien
 5. 24. oktober 2020 kl. 20:16 150 norske sjøfolk koronafast. Av de rundt 400.000 sjøfolkene som ikke får mønstret av som følge av korona, er om lag 150 fra Norge, ifølge Aftenposten
 6. stelønn for sjøfolk og oljearbeidere på skip, kan gi ny fart i kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i Norge. Enkelte tjener ned mot 29 kroner i timen

Frp vil sikre norske sjøfolk Sjøfolk trenger forutsigbar og god nettolønnsordning. Vi var mange som ble svært overrasket over at regjeringen valgte å svekke nettolønnsordningen i budsjettforslaget for 2021 150 norske sjøfolk nektes å gå i land. Lars Berg kom seg hjem etter tre måneder i uvisshet. Først tre måneder på overtid fikk Lars Berg (24) gå i land og reise tilbake til Norge. Men fortsatt venter 150 norske sjøfolk på å mønstre av. Noen har vært til sjøs i nesten ett år Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Forside - Krigsseilerregistere

12:42 Aftenposten: 150 norske sjøfolk coronafast til havs 12:26 Studentboligene i London anses som livsfarlige - over 400 studenter lever i frykt 11:30 Ni sivile afghanere drept av bombe 11:25 Lederstrid i Folkeaksjonen nei til mer bompenger 11:11 Sp mest fram i oktober 10:50 Hallgeir Kvadsheim om sitt verste kjøp: - Ser ut som et naut 10:42 Hotellstreiken er avverget - partene er. sysselsetting av norske sjøfolk i NIS og annen del styrking av konkurranseevnen til NIS som register. Kort oppsummert er utvalgets anbefalinger som følger: Hvordan fremme sysselsetting av norske sjøfolk i NIS - Bemanningskravet i refusjonsordningen er ikke bærekraftig og må uansett fjernes Opposisjonen på Stortinget mener regjeringen setter flere tusen norske sjøfolk på land ved å kutte i nettolønnsordningen for næringen Aftenposten: 150 norske sjøfolk koronafast til havs Av de rundt 400.000 sjøfolkene som ikke får mønstret av som følge av korona, er om lag 150 fra Norge, ifølge Aftenposten Norsk kvarter Antwerpen i etterkrigstida var et av de mest populære tilholdsstedene for norske sjøfolk. Den belgiske byen hadde norsk hyrekontor, og nordmennene holdt sammen i egne kvartal. Mellom turene til sjøs bodde de på kafeer som også hadde tilbud om innkvartering

Vi har flagget inn 20 skip til NIS, og gjort vårt for å bygge opp stammen av norske sjøfolk. Vi har sagt at hvis staten bidrar, så skal vi bidra. - I Odfjell har vi lenge hatt som prinsipp at vi bygger kompetanse som hele den maritime klyngen vil dra nytte av. Denne dugnadstankegangen står sterkt hos oss, men vi klarer ikke dugnaden alene, sier Fotland Norge kan ikke kalle seg en sjøfartsnasjon uten norske sjøfolk. Da er vi bare et register, på linje med Panama, Liberia og Malta. Sande tar også avstand fra oppfordringen om heller å studere IT eller ingeniørfag. - Jasienski har ikke forstått hvordan vi bygger opp maritim kompetanse Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) er et norsk skipsregister opprettet ved lov av 12. juni 1987 for skip som driver internasjonal skipsfart. Hensikten er å opprettholde norske skip under norske flagg, å oppnå bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart og å stimulere til å ansette norske sjøfolk på norske skip. Skip i NIS er underlagt norsk jurisdiksjon og det.

Nationen – distriktenes næringsavis

Ikke bare seilte norske sjøfolk inn valuta som var en betydelig faktor i gjenreisningen av industrien, men norske sjøfolk var også de største skattebetalerne i de fleste av landets kystkommuner. Vår maritime kulturarv og Norges betydning som ledende sjøfartsnasjon siden 1850 er ofte blitt neglisjert av historikere, journalister og forfattere i nyere tid Norsk internasjonalt skipsregister (forkortet NIS) ble opprettet i 1987 og er et skipsregister som skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip og være et ledd i den offentlige kontrollen med skip og skips eierforhold. Skipsregistrene NIS/NOR er et eget forvaltningsorgan underlagt Nærings- og handelsdepartementet, med kontor i Bergen Norsk Sjømannsforbund er ikke imot arbeidsinnvandring, men mener at skip som opererer i norske farvann og/eller på norsk sokkel skal like behandles med arbeidsplasser på land, dvs. at lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk bør gjøres gjeldende for skip i norsk farvann og på norsk sokkel uansett skipets flagg og sjøfolkas nasjonalitet Informasjon fra styret i Norsk Fiat Register. Moderator: styret. 13 Innlegg 9 Emner Nyeste innlegg av styret i Test på søn 18. feb 2018, 15:06 Treff og happenings. Skjer det noe? 255 Innlegg 76 Emner Nyeste innlegg av wiggo i Sv: Åpent klubbhus 2020 på søn 20. sep 2020, 18:5

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) er det nasjonale kvalitetsregisteret for utredning av kognitive symptomer og/eller demens. NorKog samler data ved hjelp av en standardundersøkelse med intervju og kognitiv testing av pasient Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter ved en Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles Norsk Kompetanseregister AS er evaluert av Petroleumstilsynet, og er med hjemmel i Aktivitetsforskriftens § 21 utpekt som utsteder av sertifikater - på vegne av Petroleumstilsynet - for personell som skal utføre klokkedykking eller overflateorientert dykking. Om oss Jeg forsøker å finne frem til min gammelonkels historie ombord i norske skip. Jeg vet at han seilte for wilh.wilhelmsen i mange år, kanskje hele karrieren fra jungmann tl kaptein. Jeg har til nå ikke fått svar i rederiet, så spørsmålet er om dere har, eller vet om, hvor jeg kan finne hans histori..

Krigsseilerregisteret - Wikipedi

Jeg forventer at de partier som har uttrykt støtte til norske sjøfolk nå viser handlekraft, sier Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. Les mer om lovforslaget her Riksarkivet har lister over mannskap på norske skip fra 1945 til og med 1988 fra Direktoratet for sjømenn. Disse listene er ikke tilgjengelige for pubikum, men Riksarkivet kan være behjelpelige med søk etter enkeltpersoner. Videre har vi skipsmapper for norske skip som er slettet fra registeret til Sjøfartsdirektoratet

Skipssøk - Sjøfartsdirektorate

 1. Norsk hjerneslagregister presenterer resultater for sine kvalitetsindikatorer gjennom Resultatportalen, en interaktiv side der man kan se resultater for egen enhet og sammenligne med resultater fra andre enheter og nasjonalt. Resultatene oppdateres jevnlig og kan brukes av ledere, fagpersoner og allmenheten
 2. Norske sjøfolk internert i Fransk Nord- og Vest-Afrika. Ved Frankrikes kapitulasjon i juni 1940 kom de franske besittelsene i Afrika under kontroll av Vichy-regimet. På dette tidspunktet befant det seg over 670 norske sjøfolk på 29 skip i havner i dagens Senegal, Marokko og Algerie
 3. Norske sjøfolk må sitte i total isolasjon i to uker på et hotell i Murmansk før de skal ut i arbeid i Karahavet. - Det er tungt å sitte innesperret på et rom, sier en av de ansatte til VG

Sjøfolk hedres i Krigsseilerregisteret - NRK Norge

 1. Norske sjøfolk torturert av Kadhafis fryktede stab Bjørn Ivar Johansen (62) ble torturert av sikkerhetsstaben til Libyas leder Muammad Kadhafi i 1984
 2. har vært å få frem hvor omfattende dette var. Da jeg laget dokumentarfilmen om
 3. - Svekker rammevilkårene for norske sjøfolk. En samlet maritim næring har skrevet brev til Finanskomiteen og Næringskomiteen. Styret i Maritimt Forum reagerer sterkt på at Regjeringen vil kutte i nettolønnsordningen i forslaget til Statsbudsjett 2021 som ble lagt fram i går
 4. st opphav og avkom - altså komplett stamtavle
 5. Over 3800 norske sjøfolk mistet livet under andre verdenskrig - cirka halvparten av norske ofre var sjøfolk som ga sitt liv for de alliertes seier under andre verdenskrig og Norges frihet. Heimefronten «kuppet freden» fortalte Jon Michelet meg i et intervju
 6. Norsk pasientregister (NPR) Søk om data fra NPR. Innhold og kvalitet i NPR. Søk om innsyn i egne helseopplysninger i NPR. Registrere og rapportere data til NPR. Statistikkalender. Vitenskapelige publikasjoner basert på data fra NPR. Statistikk. Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten
 7. Norske sjøfolk. Den norske maritime klyngen er avhengig av sjøfolk med høy kompetanse og operasjonell erfaring. Syv av ti norske sjøfolk som går i land får jobb i den landbaserte maritime industrien, og er avgjørende for innovasjonskraften i klyngen
Våre falne - 1939-1945 - Register - Jegersberg

Aftenposten: 150 norske sjøfolk koronafast til havs Detaljer Artikkel NTB lørdag 24. oktober 2020 16:25 Tweet. Av de rundt 400.000 sjøfolkene som ikke får mønstret av som følge av korona, er om lag 150 fra Norge, ifølge Aftenposten. - Det. Norske rederier opplever tøffe tider, og norske sjøfolk betaler prisen. Redere som tar samfunnsansvar, og har norske sjøfolk ombord, opplever å ikke være konkurransedyktige i norske farvann. Den norske maritime klyngen er helt avhenging av norske sjøfolk med sin kompetanse, men sjøfolkene opplever daglig et knallhardt arbeidsmarked til sjøs Nå krever norske tillitsvalgte kompensasjon av rederiene. I Murmansk i Russland sitter det over 100 norske sjøfolk på tre forskjellige hoteller. Her må de være i to uker før de får komme om bord for å jobbe for Siem Offshore, Solstad Offshore, Viking Supply og Rem Offshore

Norske oljeselskaper ved å verdsette norske sjøfolks kvalitet. Myndighetene ved en midlertidig økning av refusjonsordningen for norske sjøfolk. Det vil holde flere i jobb og totalt sett lønne seg for staten, fordi man unngår mange oppsigelser. Rederiene ved å beholde så mange nordmenn som mulig i sine flåter Under Den kalde krigen ble vanlige norske sjøfolk rekruttert som agenter for norsk etterretning. Her letter to av dem på sløret. SPIONBILDER: Bilder som dette, tatt bak jernteppet fra norske handelsfartøy, var av stor verdi for vestlig etterretning under Den kalde krigen

Norsk- nakke- og ryggregister (NNRR) har som mål å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med nakke- og ryggplager ved norske sykehus, og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter. Målgruppen er voksne pasienter som henvises til de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten Sjøfolk om bord på fartøy som benyttes til leting etter eller utvinning av petroleumsforekomster eller andre naturforekomster på norsk kontinentalsokkel, er trygdet uansett nasjonalitet. Sjøfolk som er trygdepliktige, skal betale full medlemsavgift til den norske folketrygden Norske sjøfolk er bekymret for sikkerheten når stadig flere norske skip bruker russisk og kinesisk mannskap Den egene komplette modulen for fagforeninger i Norge som hjelper sine medlemmene og ankret i norsk lov. Personlig register. Appen vår lar både HR og ansatte ha korrekt informasjon. Du trenger ikke å ha et ekstra personlig register. Vi gir full løsning for det. Registrer arbeidstid

150 norske sjøfolk koronafast til havs - Ikke noe overmenneske. Trumps advokat lurt av «Borat» Får de en ubehagelig overraskelse. FHI-anslag om første runde med corona-vaksinering Norske Sjøfolk I denne bestselgeren får du får første gang HELE historien om Norske Sjøfolk på film. Fra vikingene, videre til seilskutetiden med skip av tre og menn av stål, så til Dampen med fyrbøtere i helvete, gjennom krig og fred til glansperioden i 60 årene og til slutt møter vi dagens ungdom som vil til sjøs Kjøp 'Norske sjøfolk forteller, sjømannsopplevelser fra 1950 til våre dager' av Lasse Trædal fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824300759 Vi var mange som ble svært overrasket over at regjeringen valgte å svekke nettolønnsordningen i budsjettforslaget for 2021. Av Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, FrPs næringsfraksjon på Stortinget. FrP har alltid vært på lag med norske sjøfolk, og vi strekker oss langt for å legge til rette for at norsk maritim kompetanse fortsatt [

Norsk Multippel Sklerose register og biobank skal benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til personer med multippel sklerose (MS). Hovedfokus er på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere data og biobankmateriale til forskning for å bidra til å finne årsaksforhold til sykdommen og sykdomsmekanismer SSBs tall viser at det var en økning i antallet norske sjøfolk på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (Nor) fra 2017 til 2018, fra 15 300 til om lag 15 400, etter en nedgang fra 2016 til 2017. Tallene viser også at antall sjøfolk som jobber om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har økt de siste årene Jobbene til de ansatte i Color Line kan stå i fare hvis regjeringens budsjettforslag vedtas, mener stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) Color Line får tommelen opp av regjeringen til å bytte ut 700 norske sjøfolk med billigere, utenlandsk arbeidskraft. Endringen vekker skarpe reaksjoner. - Et helt uforståelig og totalt unødig angrep på norske sjøfolk, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet, som anslår at regjeringen kan spare 35 milioner kroner på endringen

Uten norske sjøfolk vil Norge i løpet av relativt få år ikke kunne ivareta sikkerheten - og de helt nødvendige arbeidsoppgaver som følger med det å være en fri og selvstendig kystnasjon. EØS-avtalen innebærer at sjøfolk fra andre land i EØS kan underby norske sjøfolk Det er meningsløst at norske sjøfolk ikke får mønstre av og på skip - som seiler på verden hav. Ja, norske sjøfolk blir nærmest holdt som «gisler» med begrunnelser om korona-smitteverntiltak. Dette står ikke til troende når norske rederier har kommet med gode smitteverntiltak som gjør hjemreisen til Norge trygg for norske sjøfolk Skjørbuk er en sykdom som skyldes C-vitaminmangel. I tidlig fase vil sykdommen gi tretthet, uopplagthet og kortpusthet. I senere stadier får man smerter i muskler og knokler, blødende tannkjøtt, tannløsning, tørr hud og blødninger under huden. Selv lette trykk på huden vil kunne gi blåmerker. Sårheling går også langsommere. Alle disse symptomene skyldes nedsatt bindevevsdannelse.

Norsk pandemiregister er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen. Registeret skal ivareta oppgaver i allmennhetens interesse og har lovlig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, h, i og j Rosendahl forteller at norske sjøfolk ikke hadde noe valg. - Det var en plikt å seile. Flesteparten av sjøfolkene seilte frivillig. Men for å bemanne over 1000 skip med rundt 30.000 sjøfolk i fem år i en tjeneste som var like farlig som soldatenes - da er det ikke overraskende at det var mange sjøfolk som kviet seg for å seile Sjøfolk som ikke er skattemessig bosatt i Norge og som er ansatt på norske skip, er skattepliktige til Norge. Skatteplikten kan være begrenset ved skatteavtale. Mer informasjon om skattemessig bosted. Personer som er bosatt i Norden, er også skattepliktige til Norge for inntekten som er opptjent om bord på utenlandskregistrerte skip som eies eller drives av et norsk selskap Norske sjøfolk tilegnet. Førti tusen norske sjøfolk, en for alle, valgte strid, valgte hjemløshet og lengsel, valgte flammedød og koldbrand, valgte drift på spinkle flåter tusen ville mil fa hjelpen; Evig heder skal de ha Tilgang for norske IP-adresser Tittel: Menn uten medaljer : en saga om og av norske sjøfolk Navn: Rasmussen, A.H. Publisert: Oslo : Cappelen, 1964 Omfang: 187 s., pl. Språk: Norsk (Bokmål) Emne: geografi/historie Annen klassifikasjon: I 77 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (999320379844702202).

Fartstid for sjøfolk - Arkivverke

Vi norske sjøfolk tørr snart ikkje protestere, det første jeg fikk høre når jeg kom på sjøen var ,husk du er ikke uerstatelig du skal føle deg privilegert for å få lov til å jobbe på et skip som dette, philipinerene bukker og neier de og svarer med yes sir ,no sir og sorry sir Samtidig var norske sjøfolk en relativt ung gruppe. I 1960-årene var rundt 40 prosent under 25 år. Mellom 6-7000 førstereisgutter reiste ut hvert år, og omtrent halvparten av disse var gutter i alderen 15-17 år. En stor prosent av disse sluttet eller ble sendt hjem etter kort tid,. Norske sjøfolk ble et fast innslag i bybildet, og overalt fant en kafeer og barer med navn som «Haugesund», «Narvik», «Bergen» og «Horten».Hundrevis av uteseilere - sjømenn som sjelden var hjemom norske havner - hadde sitt fristed i Rotterdam, med rykte på seg for å være både fordrukne og kriminelle døgenikter Norske sjøfolk kunne våren 1940 få utbetalt et krigsrisikotillegg på opptil 300 pst. av grunnhyrene, ved seilas i spesielt farlige farvann. Etter forhandlinger med Nortraship i London sommeren 1940 gikk britene med på å betale hyredifferansen inn på en særskilt konto Register over norske møbelindustribedrifter er etablert av Norsk Møbelfaglig Senter - Møbelmuseet i Sykkylven. Registeret skal etter hvert omfatte alle møbelindustribedrifter som har vært i drift i Norge. Med industribedrifter menes bedrifter som baserer driften på bruk av maskiner, og/eller gjennomfører spesialisert produksjon av bestemte typer møbler

Norsk hjerteinfarktregister er et kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt på norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser Norske Kunsthåndverker TO NORSKE SJØFOLK. 12. november 1941. Når jeg sitter og venter her i kringkastingsrommet på signalet til å begynne, tenker jeg på dem som lytter i dette øyeblikket. Kanskje har de en vakt ute, i skogbrynet, nede på gata, for å se at det ikke kommer fremmede Historisk statistikk: Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn. SSB har nå digitalisert alle utgivelser 1828-1999, se Digitaliserte publikasjoner. Om historisk arbeidskraftstatistikk og historisk lønnsstatistikk. Arbeidskraft. Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. 1875-1990 Konsekvensen er at norske sjøfolk mister arbeidet. Talet på skip i NOR-registeret, som krev norske lønns- og arbeidsvilkår, er fallande. Dette er i seg sjølv eit faresignal. Det er kort og godt for enkelt for reiarlaga å unngå norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er underleg at dei ikkje sjølve forstår at dette er feil og risikabel kurs

Arkiv over norske skip - Sjøhistori

Norsk Sjømannsforbund og Arbeiderpartiet slår alarm på vegne av 700 norske sjøfolk på Color-Lines Kiel-ferjer Color Fantasy og Color Magic Vi registrerer at norske sjøfolk blir fasa ut frå norsk sektor og i norske farvatn. Det har aldri vore eit så stort behov for sikring av norske arbeidsplassar som det vi ser i dag. Difor er all støtte og merksemd særs viktig. Hareid kommune har mange sjøfolk. Som politikarar er vi opptekne av å ta vare på norske arbeidsplassar Norsk Salmebok 2013 - alfabetisk register Ns = nordsamisk; Ls = lulesamisk; Ss = sørsamisk; Kv = kvensk Kursiv = tittel på dikt/tekst Tittel Nummer Koralbok Aarehke biejjie (Ss) 796 2 Aavoe vaajmoem deavhta gosse båatam (Ss) 586 2 Aavoes jåvlh, aejlies leah jåvlh (Ss) 47 1 Adam. Krisztian Konszky er tillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund, Color Line. Les også: 200 spanske sjøfolk stevner den norske stat med millionkrav. Abu Sayyaf har bortført flere sjøfolk. Alle fast ansatte sjøfolk i bergensrederi mister jobben. Regjeringen fremmer lov om skattefrie sjøfolk

"Stolt Dagali" forlisetBoye Helgeland - KrigsseilerregisteretOlaf Hultman - KrigsseilerregisteretDigitalt monument over krigsseilerne | hifoagderKrigsseilerarkivet er i gang | Maritimt MagasinJanuary | 2014 | tonyrot

Den viser at det gjennom 2017 var i gjennomsnitt 19.809 norske sjøfolk på norske skip. Statistikken omfatter personer med norsk fødselsnummer og maritimt arbeidsforhold, registrert blant bedriftene som omfattes av rapporteringsplikten til den såkalte A-ordningen. Dette er en nedgang fra 20.739 i 2016 og 21.232 i 2015. - Fornøy Rundt 1920 var det enighet blant norske medisinere om at gratis behandling var et effektivt virkemiddel i bekjempelsen, uten at myndighetene fant penger til å gjennomføre det (22, 23). Etter sjømannsloven fra 1923 fikk imidlertid sjøfolk rett til behandling for kjønnssykdom i utenlandske havner i inntil 12 uker Norske sjøfolk må tilbake på norske skip . Fædrelandsvennen. 16.10.2018. Aftenposten mener: «Trøbbel i skatteparadiset i Color Line-saken. Det er meningsløst at norske sjøfolk ikke får mønstre av og på skip - som seiler på verdens hav. Av Vidar Kleppe, tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder i Demokratene. Ja, norske sjøfolk blir nærmest holdt som «gisler» med begrunnelser om korona-smitteverntiltak. Dette står ikke til troende når norske rederier har kommet med gode smitteverntiltak som [ Aftenposten: 150 norske sjøfolk koronafast til havs Av de rundt 400.000 tusen sjøfolkene som ikke får mønstret av som følge av korona, er om lag 150 fra Norge, ifølge Aftenposten. Et lasteskip nærmet seg Piraeus-havnen i Aten i Hellas 26. mai

 • Farming simulator 2017 ps4 controls.
 • Marilyn monroe født.
 • Theatro ulm aufsicht.
 • Marienplatz galerie schwerin toter.
 • Salzburg card preis.
 • Tronomed pirna.
 • Microdermabrasion falten.
 • Hvordan belyse maleri.
 • Bruksrelatert segmentering.
 • Bolig danmark.
 • Glaskroppsavlossning.
 • Hematom etter fødsel.
 • Fm 17 strikerless.
 • Betale ut fellesgjeld andelsleilighet.
 • Barcelona fc.
 • Vannkoker 30 liter.
 • Gjennomsnittlig skostørrelse damer.
 • Vanlige kunavn kryssord.
 • Fotograf hågensen.
 • Kongekondor.
 • Alternative heilung copd.
 • Pre workout innhold.
 • Olx pk.
 • Real life steam backgrounds.
 • Microdermabrasion falten.
 • Tentipi onyx 5.
 • Quersumme geburtstag bedeutung.
 • Dl til cl.
 • Kreispolizeibehörde wesel waffen.
 • Journey faithfully.
 • Hvor mange spørsmål er det på teoriprøven lastebil.
 • Grillar jula.
 • Fahrradwerkstatt krefeld.
 • Skog og hage larvik.
 • Sjanse for å bli gravid ved eggløsning.
 • London oslo utested.
 • Eiendomsmegler skedsmo.
 • Test pen e pl8.
 • Kloremerker på skinnsofa.
 • Peter peters manager.
 • Gandalf stab.